Jak prawidłowo wypełnić wniosek o udzielenie pożyczki?

money-661584_640Pożyczka to wyjątkowo prosty, a przede wszystkim szybki sposób na dodatkowy zastrzyk gotówki potrzebnej dla rozwoju firmy. Formalności związane z jej uzyskiwaniem są dużo mniej skomplikowane, a czas podjęcia decyzji przez pożyczkodawcę znacznie krótszy niż ma to miejsce na przykład w przypadku kredytu. Jednak pożyczka również wymaga spełnienia określonych warunków, a przede wszystkim przedstawienia stosownych dokumentów. Próby uzyskania wsparcia finansowego dla firmy rozpoczyna wypełnienie wniosku o udzielenie pożyczki.

Pierwszy krok w uzyskaniu dofinansowania

– Wniosek to pierwsza czynność realizowana przez nas w procesie starania się o pieniądze, z tego względu jego poprawne wypełnienie jest szczególnie ważne. W przeciwnym razie nasze podanie może zostać odrzucone. Istotne jest dokładne wpisywanie danych, zaniechanie jakichkolwiek pomyłek, przeinaczeń lub zatajeń. Pytania dotyczą szczegółów naszej firmy, przedsięwzięć i celów, do jakich chcemy wykorzystać pieniądze więc warto wcześniej zastanowić się nad tym, co i jak piszemy. Dokument jest dość czytelny i jako taki nie powinien sprawiać trudności, jednak jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości np. co do statusu firmy, warto sprawdzić taką informację w zaufanym źródle i mieć pewność, że wpisujemy prawdziwą odpowiedź. – radzi specjalista TISE, firmy specjalizującej się w pożyczkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wniosek krok po kroku

Na pierwszą część dokumentu składają się podstawowe dane takie jak nazwa, adres siedziby firmy oraz adres wykonywania działalności, REGON, NIP i dane kontaktowe. Konieczne jest także podanie kodu PKD i EKD. To pierwsze, czyli Polska Klasyfikacja Działalności jest hierarchicznie usystematyzowanym podziałem rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, natomiast EKD to Europejska Klasyfikacja Działalności. Kod i przeważający rodzaj działalności naszej firmy (tak jak inne podstawowe dane) znajdziemy w wyszukiwarce REGON. Określając status przedsiębiorstwa niektórzy również mają wątpliwości, które pole zaznaczyć. W świetle prawa mikroprzedsiębiorstwo to takie zatrudniające do 10 pracowników, małe do 50, a średnie – do 250. We wniosku określamy kwotę pożyczki, która nas interesuje oraz okres, w którym chcemy spłacać raty. Istotne dla wielu przedsiębiorców jest pole dotyczące karencji na spłatę kapitału. Ten termin oznacza czas, w którym pożyczkodawca zwalnia nas z obowiązku spłaty. Obciążenia finansowe po prostu przesuwają się w czasie, co jest szczególnie wygodne dla osób, które dopiero rozkręcają biznes i na jakiekolwiek zyski nie mogą liczyć od razu.

Przeznaczenie pożyczki to szczególnie ważna część wniosku, ponieważ wsparcie finansowe jest przyznawane tylko w określonych przypadkach. Przeznaczenie pieniędzy powinno dotyczyć jedynie inwestycji bezpośrednio związanych z firmą, jej rozbudową, modernizacją, naprawą usterek, realizacją intratnego projektu itd. Naturalnie we wniosku nie wystarczy napisać o przeznaczeniu pożyczki ogólnie, należy szczegółowo opisać wszystko, na co chcemy wydać pieniądze, z planowanym kosztem każdej inwestycji włącznie.

Starając się o pożyczkę należy liczyć się z tym, że podmiot udzielający nam wsparcia będzie od nas wymagał zabezpieczenia pożyczanych pieniędzy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest weksel, czy poręczenie na papierze o spłacie ustalonej kwoty, w terminie i w określonych ratach. Popularne sposoby to poręcznie lub zastaw np. samochód lub nieruchomość. We wniosku może znaleźć się miejsce na opis przedsięwzięcia, które wymaga dofinansowania oraz kilka słów o samej firmie. Pożyczkodawca będzie wymagać od nas we wniosku wyszczególnienia każdego elementu, na który składa się obecny majątek firmy (sprzęty, nieruchomości, pojazdy itd) z uwzględnieniem sposobu władania (własność, leasing itd.) konkretnych informacji na temat kredytów oraz wypisania zobowiązań i należności handlowych wobec innych firm i usług.

We wniosku należy wypełnić pola dotyczące osób zatrudnionych z podziałem na pracowników z umową o pracę oraz zleceniem. Dokładnie należy zapoznać się z wszelkiego rodzaju oświadczeniami oraz regulaminem podanym na wniosku. Ostatnim, ale koniecznym krokiem jest oczywiście czytelny podpis wnioskodawcy (albo upoważnionych do tego osób) oraz pieczątka firmy.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *