Działalność polegająca na prowadzeniu gospodarstwa rolnego wyraźnie różni się od funkcjonowania typowej firmy. Przedsiębiorcy rolni są przy tym b...