Miesiąc: czerwiec 2015

Które z zabezpieczeń są najczęściej stosowane w przypadku pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw?

mala firmaArtykuł 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, definiuje mikroprzedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy,  który w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników a także jego obrót roczny netto, pochodzący ze sprzedaży towarów, wyrobów oraz usług lub suma aktywów nie przekroczyły 2 mln euro. Profil takiego przedsiębiorstwa jest nastawiony na ciągły rozwój, co sprawia, że pojawia się potrzeba wygospodarowania dodatkowych środków finansowych. Inicjatywy europejskie (np. JEREMIE) chętnie wspierają rozbudowę małych i średnich firm, przeznaczając środki na pożyczki, których udziela się na bardzo dogodnych warunkach.

Dodatkowy kapitał

Pieniądze uzyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, można przeznaczyć na określone cele. Najczęściej mikroprzedsiębiorstwa wykorzystują je na zakupy specjalistycznego sprzętu lub maszyn, elementów dodatkowego wyposażenia oraz przebudowę budynków służących celom firmowym. W niektórych przypadkach, aby firma mogła się rozwijać lub poszerzać swoją działalność na inne sektory, potrzebny jest także zaopatrzenie się w materiały lub surowce. Pożyczka taka umożliwia wykorzystanie nawet połowy uzyskanych środków na ten właśnie cel.

Kwota oraz warunki spłaty

Maksymalna pomoc finansowa, jaką udzieli nam pożyczkodawca sięga do 100 000 PLN. Czas spłaty wynosi do 5 lat a karencja w spłacie kapitału trwa do 6 miesięcy. Najcenniejszą chyba informacją jest fakt, iż oprocentowanie pożyczki jest znacznie niższe niż w przypadku innych popularnych i powszechnie dostępnych kredytów. Wynosi ono bowiem jedynie ok. 2%. Podmiot udzielający pożyczki nie pobiera także prowizji – informuje ekspert z Towarzystwa TISE S.A. Należy jednak pamiętać o tym, że z pozyskanych  środków nie możemy sfinansować całości przedsięwzięcia, minimalny wkład własny stanowi bowiem 10% całości kapitału.

Zabezpieczenie kredytu

Podmiot udzielający środków finansowych musi zapewnić sobie bezpieczeństwo tzn. zwrot należnej kwoty. W tym celu stosuje się pewne zabiegi, które umożliwiają dochodzenie roszczeń w momencie ewentualnej niewypłacalności przedsiębiorstwa, które zaciągnęło zobowiązanie. Chociaż podstawową formą, która pozwala podmiotowi udzielającemu pomocy finansowej czuć się bezpiecznie, jest sprawdzenie zdolności kredytowej kredytobiorcy, nadal funkcjonują równolegle inne formy poręczenia.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, które chce skorzystać z możliwości inicjatyw JEREMIE podstawową formą gwarancji jest weksel własny in blanco. Stosuje się także inne jego formy. Popularnym i chętnie wybieranym sposobem jest poręczenie osób fizycznych oraz prawnych. W tym celu zostaje sporządzona umowa cywilnoprawna, w której poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie dłużnika, gdyby ten nie był w stanie sam go wykonać lub też w przypadku, gdy następują opóźnienia w spłatach kolejnych rat. Warto zaznaczyć, że poręczyciel odpowiada nie tylko za sam dług, ale także ponosi odpowiedzialność, wynikającą z niewykonania zobowiązania głównego lub nienależytego spożytkowania kwoty zadłużenia.

Zabezpieczeniem mogą być zarówno środki trwałe oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej, jak i hipoteka czy inne nieruchomości wraz ze wspomnianym wyżej przejęcie polisy ubezpieczeniowej. Obligatoryjnie podmiot udzielający kredytu, jeśli uzna, że sytuacja tego wymaga, może zażądać dodatkowej gwarancji w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie.

Na koniec dodamy jeszcze, że nawet, jeśli spełnimy powyższe warunki nie tylko dotyczące zabezpieczenia kredytu, ale także wymaganego wkładu własnego, warto pamiętać, że nie każde mikroprzedsiębiorstwo może ubiegać się o ten rodzaj wsparcia finansowego. Sektory wyłączone z finansowania to min. rybołówstwo, przemysł wydobywczy czy rolno-spożywczy.

Getin Bank z nową kampanią konta osobistego

maxresdefaultTrwa ogólnopolska, wielokanałowa kampania Getin Banku, promująca wygodne konto Getin UP. Jest to rachunek osobisty połączony z licznymi premiami, dzięki którym Klienci oszczędzają niemal na każdym kroku. Właściciele konta mogą m.in. liczyć na zwrot części kwoty domowych rachunków, zyskując nawet do 360 zł rocznie. Kampania potrwa do końca maja i będzie obejmować telewizję, internet a także nośniki outdoorowe. Kreację przygotowała agencja Good, za zakup mediów odpowiada Starcom Media Vest.

Najnowsza, ogólnopolska kampania flagowego konta osobistego Getin Banku – Getin UP, zachęca do skorzystania z oferty, dzięki której regulowanie płatności za prąd, gaz czy telefon komórkowy stanie się dużo przyjemniejsze. Właściciele ROR, którzy aktywują usługę polecenia zapłaty za domowe rachunki, mogą zaoszczędzić nie tylko swój czas, ale także pieniądze, otrzymując zwrot części kosztów nawet do 360 zł rocznie. Promocja jest jednym z wielu elementów Pakietu Korzyści „Mój Bank” – kompleksowej oferty przygotowanej dla stałych, aktywnych Klientów Banku. Kampania obejmie spoty telewizyjne, internet oraz nośniki outdoor i potrwa do 31 maja 2015 roku.

Klienci Getin Banku mają dostęp do wielu programów premiowych i akcji specjalnych, dzięki którym zyskują przy codziennych czynnościach finansowych – robiąc zakupy, płacąc rachunki, korzystając z bankomatu, oszczędzając, czy nawet pożyczając pieniądze. W ramach oferty przedstawionej w nowej kampanii, Bank zwraca swoim Klientom 2 proc. domowych rachunków opłaconych poleceniem zapłaty. Z propozycji skorzystać mogą wszyscy użytkownicy Getin UP, którzy posiadają w Banku również rachunek oszczędnościowy oraz spełniają kilka podstawowych warunków: co miesiąc otrzymują na konto bankowe wynagrodzenie w wysokości min. 1 000 zł, regularnie korzystają z karty debetowej, dokonując transakcji na kwotę min. 300 zł miesięcznie oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

Kampania konta Getin UP jest kontynuacją rozpoczętego na początku roku cyklu wielokanałowych działań reklamowych z udziałem nowych postaci – doradców Klienta Getin Banku. Bohaterowie – rozsądna, skrupulatna Teresa oraz ceniący wygodę Wojtek w kolejnych odsłonach kampanii zwracają uwagę na najważniejsze dla nich elementy oferty Banku: proste i atrakcyjne rozwiązania, które ułatwiają codzienne zarządzanie finansami oraz korzystne warunki pozwalające na zyskowne pomnażanie kapitału.

Więcej informacji o koncie Getin UP i przygotowanym dla jego użytkowników Pakiecie Korzyści „Mój Bank” można znaleźć tutaj.