Miesiąc: sierpień 2015

Obsługa i finansowanie sektora rolno-spożywczego

tractor-188184_640Działalność polegająca na prowadzeniu gospodarstwa rolnego wyraźnie różni się od funkcjonowania typowej firmy. Przedsiębiorcy rolni są przy tym bardzo liczną grupa klientów banków, dlatego też instytucje te przygotowują dla nich specjalne oferty.

Obserwowany w ostatnim czasie wyraźny wzrost branży rolno – spożywczej w kraju dodatkowo motywuje instytucje finansowe do przygotowywania coraz to nowszych ofert i rozwiązań przeznaczonych właśnie dla agrobiznesu. Specyfika działalności rolniczej wymaga jednak od banków specjalnego podejścia do obsługi i finansowania tego właśnie sektora. Tutaj nie ma mowy o wykorzystywaniu schematów, które sprawdzają się w innych dziedzinach gospodarki.

Przygotowane dla rolnictwa oferty pozwalają pozyskać dofinansowanie na różne cele, jak miedzy innymi: zakup nasion, nawozów, środków pielęgnacji roślin czy też remont lub zakup urządzeń i maszyn rolniczych. Zasady obsługi sektora rolno – spożywczego, obejmującej między innymi kredytów dla rolników, różnią się w zależności od banku, przy czym warto mieć na uwadze fakt, że nie każdy bank takową ofertę w ogóle posiada.

Profesjonalna obsługa i finansowanie sektora rolno – spożywczego.

Wybierając ofertę obsług klientów z sektora rolno-spożywczego oraz kredyty dla rolników, trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim należy rozejrzeć się za ofertą zawierającą rozwiązania, które skupiają się na specyficznych wymaganiach i potrzebach, jakie stawia interesująca nas branża (w tym przypadku będą to warunki stawiane przez przetwórców żywności oraz samych producentów rolnych). Tylko taki bank będzie odpowiednim i przede wszystkim profesjonalnym partnerem dla osób prowadzących działalność w dziedzinie agrobiznesu.

Poza atrakcyjną ofertą produktową ogromne znaczenie ma wsparcie ze strony profesjonalnych doradców. Warto wiec zainteresować się propozycją banku, która obejmuje stałą opiekę ze strony wyspecjalizowanych i doświadczonych ekspertów z dziedziny obsługi i finansowania klientów sektora rolno – spożywczego.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty?

Decydując się na skorzystanie z oferowanego przez banki finansowania sektora rolno – spożywczego i przeglądając oferty, należy zadać sobie kilka pytań. To pozwoli wybrać właściwy kredyt dla rolników oraz inne produkty finansowe przeznaczone dla agrobiznesu. Oto one:

 • Czy oferta umożliwia dofinansowanie bieżącej działalności i projektów inwestycyjnych?
 • Czy oferta jest dostosowana do specyficznych cech i potrzeb naszej działalności w sektorze?
 • Czy oferta uwzględnia potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, którym zależy na efektywnym i sprawnym zarządzaniu swoimi własnymi finansami?
 • Czy w zakresie obsługi bankowej instytucja oferuje elastyczny sposób komunikacji?

Oferta dla rolników od mBanku

Przykładem ciekawej oferty obsługa i finansowanie sektora rolno – spożywczego może być propozycja AgroBiznes opracowana przez mBank. Ma ona na celu wsparcie bieżącej działalności klientów, jak i pomoc w stawianiu przez przedsiębiorstwo pierwszych kroków przedsiębiorstwa na rynku rolno-spożywczym. Jest ona skierowana do klientów prowadzących działalność w obszarach takich, jak:

 • działalność wytwórcza w rolnictwie i działy specjalne produkcji rolnej o współczynniku SO > 500 tys. EUR
 • produkcja i sprzedaż środków do produkcji rolnej (maszyn i urządzeń dla rolnictwa),
 • przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • usługi dla rolnictwa,
 • handel artykułami rolno-spożywczymi.

W ramach oferty mBanku dla sektora rolno – spożywczego znajdują się między innymi:

 • Kredyt skupowy

Kredyt skupowy przeznaczony jest dla klientów prowadzących działalność gospodarczą obejmującą skup i przechowywanie płodów rolnych, produktów i półproduktów oraz odpadów z produkcji rolniczej, a także zakup i przechowywanie sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych oraz pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Kredyt ten może być odnawialny lub nieodnawialny. Udzielany jest w PLN lub EUR, a okres kredytowania może trwać do 3 lat.

 • Elastyczny kredyt odnawialny zabezpieczony hipoteką

Jest to kredyt dla rolników, który może zostać przeznaczony zarówno na dofinansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa, jak i na spłatę zadłużenia będącego wynikiem kredytu finansującego działalność bieżącą lub pożyczki. Ponieważ jest to kredyt zabezpieczany hipoteką, może go otrzymać tylko klient będący właścicielem gospodarstwa rolnego, obejmującego nieruchomość rolną, na której ustanowiona zostanie hipoteka. Kwota takiego kredytu może wynieść nawet 5 mln PLN, a maksymalny okres kredytowania trwać może do 5 lat.

 • Kredyt inwestycyjny

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych w gospodarstwach rolnych. Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na budowę, zakup lub modernizację nieruchomości rolnych, a także zakup rzeczy ruchomych potrzebnych przy produkcji rolnej, jak urządzenia i maszyny. Okres finansowania może trwać nawet do 20 lat, przy czym możliwe są maksymalnie 2 lata karencji w spłacie. Ponadto wymagany udział środków własnych klienta może wynosić od 10%.

Pamiętajmy, że dobra oferta dla rolników uwzględnia potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, jest dostosowana jest do jego specyfiki, umożliwia finansowanie zarówno działalności bieżącej, projektów inwestycyjnych, jak i start na rynku. Jest zorientowana na klientów, którzy chcą sprawnie zarządzać swoimi finansami i którym zależy na elastycznym sposobie komunikacji.