W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający niejednokrotnie żądają bardzo szczegółowych informacji oraz dokumentów, które z pu...