Miesiąc: sierpień 2017

Podatek od spadku – kiedy jesteśmy z niego zwolnieni?

coins-currency-investment-insurance-128867Kiedy dostajemy spadek czy darowiznę, w pierwszej chwili nie myślimy o tym, że będziemy musieli cokolwiek płacić. A przecież ustawa o podatku od spadków i darowizn obowiązuje. Od czego zależy wysokość podatku? Czy każdy musi płacić?

Od czego zależy wysokość podatku?

Jak zapewne niektórzy wiedzą, na wysokość podatku ma wpływ tzw. grupa pokrewieństwa pomiędzy obdarowanym a darczyńcą lub spadkobiercą a spadkodawcą. Wyróżnia się trzy takie grupy:

  • Grupa I – do tej grupy należy małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć i synowa.
  • Grupa II – tutaj zalicza się zstępnych rodzeństwa (np. siostrzeniec, wnuczka brata itp.), rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, małżonków rodzeństwa małżonków (np. mąż szwagierki, żona szwagra itp.), małżonków innych wstępnych (np. mąż wnuczki).
  • Grupa III – pozostali nabywcy.

Kto może być zwolniony z podatku od spadku?

Z podatku może być zwolniona najbliższa rodzina spadkodawcy. Mowa tu o części grupy I. Należą tu: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Aby jednak zostać zwolnionym z podatku, najbliższa rodzina musi spełnić jeden warunek. W ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (od dnia otwarcia spadku, uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza) rodzina musi złożyć u naczelnika urzędu skarbowego druk  SD-Z2 „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”.

W formularzu tym znajdują się informacje o stopniu pokrewieństwa między spadkobiercami a spadkodawcą, udział procentowy majątku oraz jego wartość rynkowa. Co ważne, każdy nabywca spadku musi złożyć odrębny wniosek. Jeśli taki formularz nie wpłynie do urzędu skarbowego, wówczas będziemy musieli zapłacić podatek od spadku (http://zachowek.biz.pl/podatek-od-spadku/) na zasadach określonych dla Grupy I.

Jeśli szukacie więcej informacji na temat prawa spadkowego czy darowizn, warto skorzystać z zasobów internetu. W sieci znajdziecie wiele blogów i publikacji, dotyczących tego tematu, np. https://adwokat-wroclaw.biz.pl/publikacje/.a