Miesiąc: wrzesień 2017

W jaki sposób przekazywana jest składka do OFE?

fisherman-1624704_1920Jeżeli pracujesz zawodowo lub prowadzisz działalność gospodarczą – czyli zarabiasz – masz prawo zdecydować, czy Twoja składka emerytalna będzie w całości przekazywana do ZUS-u, czy też dzielona między kontem w ZUS-ie a OFE. Ile maksymalnie może trafić do OFE?

Przekazanie składki do OFE – co się zmieniło?

Jeszcze do niedawna każda osoba pracująca zawodowo musiała obowiązkowo oszczędzać z myślą o przyszłej emeryturze także na koncie w OFE. Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej – każdy z nas może zdecydować, czy środki pochodzące ze składki emerytalnej będą przekazywane w całości do ZUS-u, czy też część pieniędzy będzie lokowana na koncie emerytalnym w OFE.

Reforma emerytalna, która stosunkowo niedawno miała miejsce w Polsce, doprowadziła do tego, że nie wszyscy wiedzą, że nadal mogą oszczędzać w OFE. Zastanawiasz się, jak wygląda przekazanie składki do OFE i co musisz zrobić, aby część Twoich pieniędzy tam trafiła?

Gdzie trafia Twoja składka emerytalna?

Składka emerytalna wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto. Zarówno prawidłowe wyliczenie składki, jak i jej odprowadzanie należy do obowiązków pracodawcy.  Po odprowadzeniu jest ona rozdzielana między konta działające w ramach:

  • I filaru. Każda osoba pracująca jest zobowiązana oszczędzać z myślą o przyszłej emeryturze w ZUS-ie i to właśnie tam trafia większa część składki, a dokładnie 12,22% wynagrodzenia brutto. Kwota przekazywana przez pracodawcę jest zapisywana na koncie przyszłego emeryta, ale fizycznie spożytkowana zostaje od razu – z tych pieniędzy jest realizowana wypłata bieżących świadczeń emerytalnych.
  • II filaru. Na subkonto w ZUS-ie może trafić cała pozostała część – czyli 7,3%. Jeśli zdecydowałeś się na oszczędzanie w OFE, to na subkonto w ZUS-ie zapisane zostanie 4,38% , a na konto w OFE zostanie przekazane pozostałe 2,92%  – w tym zdaniu usunięte zostały „składki”

Przekazanie składki do OFE nie odbywa się przy tym automatycznie. Aby tak się stało, jako osoba zainteresowana taką formą oszczędzania, musisz podpisać stosowną umowę. Jeśli jesteś osobą wchodzącą na rynek pracy masz na to 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy. Jeśli pracujesz dłużej decyzję podejmujesz w okresie tzw. okienek transferowych składając w tym czasie odpowiednie oświadczenie. Trzeba pamiętać, że członkostwo w OFE wiąże się z ryzykiem. Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE  zawiera Prospekt Informacyjny publikowany przez OFE.

Chcę oszczędzać z myślą o emeryturze na koncie w OFE. Co muszę zrobić?

Osoby rozpoczynające pierwszą pracę, w ciągu 4 miesięcy od jej podjęcia, mogą zdecydować o odkładaniu części składki emerytalnej na koncie w wybranym OFE lub subkoncie w ZUS. Jeśli zdecydują się na OFE, wystarczy, że podpiszą umowę z wybranym funduszem, a część składki emerytalnej będzie trafiać właśnie do funduszu.

Jak wygląda przekazywanie składki do OFE jeśli dotychczas:

  • oszczędzałeś jedynie w ZUS-ie –

masz możliwość zmiany decyzji, ale nie w dowolnie wybranym momencie – musisz czekać na tzw. okienko transferowe. Ostatnie było otwarte w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r., kolejne odbędzie się w 2020 r., o ile nie zmienią się przepisy prawa. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w czasie trwania kolejnego okienka transferowego (2020 rok), będziesz mógł wypełnić odpowiedni formularz, a następnie złożyć go do ZUS-u (możesz to zrobić: osobiście, wysyłając oświadczenie pocztą lub drogą elektroniczną, korzystając z profilu utworzonego na Platformie Usług Elektronicznych). Nie obejdzie się także bez porównania ofert poszczególnych funduszy emerytalnych, zapoznania się z opisem ryzyka związanego z członkostwem w OFE znajdującym się w Prospekcie Informacyjnym, a w kolejności podpisania umowy z wybranym OFE. Wyjątek od powyższych reguł dotyczy osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało mniej niż 10 lat. Takie osoby nie mogą rozpocząć oszczędzania w OFE, i to nawet wówczas, gdy dopełnią wszelkich formalności. Wiąże się to z wprowadzonym przez ustawodawcę rozwiązaniem – na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez członka funduszu, OFE są zobowiązane systematycznie przekazywać zaoszczędzone pieniądze  do ZUS-u.

  • chcesz zmienić OFE –

możesz dokonać zmiany w dowolnym momencie, wystarczy podpisać umowę z nowo wybranym OFE, transfer środków pomiędzy funduszami odbywa się 4 razy w roku – w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Aby podlegać jednemu z tych okresów umowę z nowo wybranym OFE trzeba podpisać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się transfer.