Autor: Money Blog 24

Tajemnica przedsiębiorstwa – utajnienie kalkulacji cen

1442178_74600860W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający niejednokrotnie żądają bardzo szczegółowych informacji oraz dokumentów, które z punktu widzenia wykonawcy, mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Mimo tego, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z założenia powinno zapewniać warunki do zdrowej konkurencji wykonawcy mogą domagać się objęcia niektórych danych klauzulą poufności. Nie mogą zostać utajnione takie elementy oferty wykonawcy jak formularz cenowy. Jednak wszystkie inne informacje i dokumenty, które inkorporują w sobie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być utajnione.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. A zatem informacja musi mieć charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny. A jej ochrona jest uzależniona od tego, czy sam wykonawca podjął starania zmierzające do zachowania jej poufności. Nigdy zatem informacje publiczne dostępne, np. bilans, który jest ujawniany w krajowym rejestrze sądowym, nie będą mogłyby być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Powstaje pytanie czy takiej ochronie podlegają wyjaśnienia wykonawcy zawierające kalkulacje cen przedstawiane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia sposobu skalkulowania ceny ofertowej, a to w związku z zarzutem rażąco niskiej ceny? W wyroku KIO z dnia 2 lipca 2013 roku (KIO1446/13) zostało przedstawione stanowisko zgodnie z którym obawa przed ujawnienie konkurencji sposobu kalkulacji ceny oferty wykonawcy nie uzasadnia ich nie przedstawienia na etapie składania wyjaśnień. Sposób kalkulacji ceny może bowiem stanowić tajemnice przedsiębiorstwa i na okoliczność taką wykonawca, zastrzegając treść złożonych informacji, może się powołać w toku postępowania.

Po więcej zapraszamy na stronę www.sokolowski.com.pl – obsługa prawna Lublin – z całą pewnością strona okaże się bardzo pomocna.

Chwilówka – pożyczka nie tylko na miesiąc

thinkstockphotos-476677222Sięgając po szybką pożyczkę, przywykliśmy do myśli o nieuchronnym, dość krótkim terminie spłaty, ale jeśli starannie przyjrzymy się ofertom chwilówek, zauważymy, że na rynku można znaleźć także bardziej elastyczne oferty. Coraz częściej okazuje się, że chwilówka to po prostu pożyczka, która „po chwili” trafia na nasze konto – to, kiedy ją spłacimy, zależy od ogólnych warunków naszej umowy.

Pożyczka chwilówka – pieniądze dosłownie na chwilę

 Najkrótsze okresy spłaty, jakie znajdziemy wśród ofert pożyczkodawców, zaczynają się już od 3 dni. Czy w tak krótkim czasie pożyczkobiorca ma szansę zgromadzić pieniądze, które dopiero co pożyczył? Wydaje się to mało realne, ale jeżeli jesteśmy na dzień przed wypłatą, a tanie linie lotnicze właśnie ogłosiły 24-godzinną promocję, dobrze mieć do dyspozycji
i taką opcję. Na nieco mniej wyjątkowe sytuacje możemy wybrać 7- lub 15-dniowy termin spłaty pożyczki – unikniemy wówczas niepotrzebnego stresu, a koszty pożyczki pozostaną relatywnie niskie.

Chwilówka na dowolny okres

 W wielu firmach pożyczkowych – jak np. w Pożyczkomat.pl – pożyczka chwilówka może mieć taki termin spłaty, jaki określi pożyczkobiorca. Jak wiadomo koszty pożyczki wzrastają proporcjonalnie do długości okresu spłaty, dlatego jeżeli spodziewamy się zastrzyku gotówki z pewnego źródła i wiemy, że będziemy w stanie oddać pieniądze np. po 17 dniach, nie ma sensu płacić za 30-dniowy termin spłaty.

W przypadku pożyczki chwilówki warto rozglądać się za elastycznymi rozwiązaniami
i pożyczkodawcami, którzy oferują np.:

 • darmową pierwszą pożyczkę,
 • korzystniejsze warunki dla pożyczkodawców, którzy spłacili pierwszą chwilówkę
  w terminie,
 • możliwość spłaty pożyczki na raty.

Szybka pożyczka na 90 dni?

Wśród ofert pożyczkodawców znajdziemy również i takie, które dadzą nam więcej czasu na zgromadzenie pożyczonych środków. Pożyczki na 45, 60 i 90 dni także możemy zaciągnąć bez zbędnych formalności. Warto jednak pamiętać, że im większa kwota i późniejszy termin spłaty, tym wyższe będą odsetki lub prowizja, a co za tym idzie – zwiększy się ostateczny koszt pożyczki.

 Zaciągając chwilówki, pamiętajmy że każdą pożyczkę trzeba kiedyś spłacić, a odwlekanie terminu spłaty nie działa na naszą korzyść.

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

shutterstock_127456451W reklamach pojawia się bardzo często, bankowcy lubią się o nim wypowiadać, a dla samych klientów to jeden z najbardziej pomocnych instrumentów finansowych, jakie mają do dyspozycji. Jest niezwykle przydatny dla dłużników i z roku na rok zyskuje na popularności.

Mowa oczywiście o kredycie konsolidacyjnym, którego główna idea zakłada przede wszystkim optymalizację spłacania kilku różnych zobowiązań finansowych. Optymalizacja ta to nic innego jak zastąpienie kilku kredytów jednym o wspólnej racie, wysokości odsetek czy czasie spłaty: właśnie kredytem konsolidacyjnym.

Krótka charakterystyka

Gdyby móc opisać kredyt konsolidacyjny w jednym zdaniu, nazwać tak można każde działanie finansowe, które polega na połączeniu kilku zobowiązań (długów, kredytów, pożyczek) w jedno, przy czym jednocześnie następuje zmiana oprocentowania i ujednolicenie wszelkich opłat. Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli do tej pory miał kilka różnych kredytów lub pożyczek w kilku różnych instytucjach, to po ich konsolidacji spłaca już tylko jeden. W rezultacie zmniejszane są koszty obsługi takich zobowiązań (zamiast kilku stawek oprocentowania mamy jedno, zamiast opłat za kilka rachunków również ponosimy tylko jedną opłatę), w wyniku czemu sam koszt kredytu może się znacznie zmniejszyć.

Oczywiście konsolidacja jest produktem bankowym nadal pozostającym w sferze produktów kredytowych – dlatego musimy się liczyć z faktem, że spłacenie naszych poprzednich długów nie zamyka przewodu finansowego. Zaczynamy po prostu spłacać inny kredyt, z inną ratą i oprocentowaniem oraz innym (najczęściej znacznie wydłużonym) terminem spłaty całej pożyczki.

Gdzie można zaciągnąć kredyt konsolidacyjny?

Ze względu na swoją specyfikę finansową kredyty tego typu dostępne są wyłącznie w bankach i w oficjalnych instytucjach finansowych (np. SKOK-ach), typowa konsolidacja kredytu nie jest z kolei dostępna w parabankach i prywatnych firmach pożyczkowych. Mogą tam pojawiać się podobne do konsolidacji produkty, ale z pewnością działają one na innych zasadach i nie są tak korzystne dla klienta (wyższy procent, większe prowizje). Aby poznać szczegóły oferty konsolidacji kredytowej (konsolidacji długów) wystarczy po prostu udać się do banku lub nawet zajrzeć na jego stronę internetową, gdzie znajdziemy informacje o ofercie. Warto jednak porozmawiać bezpośrednio z pracownikiem i przedstawić mu swoją sytuację konkretnego klienta z konkretnymi długami i zobowiązaniami. Dzięki temu istnieje możliwość, że bank dopasuje swoją ofertę do naszych indywidualnych możliwości.

Kredyt i pożyczka, czyli sposoby na pozyskanie pieniędzy

gotowkaPożyczanie pieniędzy to nic dziwnego, jednak przed podjęciem decyzji skąd je wziąć warto poznać konsekwencje z tym związane. Dlatego też już na wstępie należy oddzielić od siebie kredyty i pożyczki. Mimo, że w języku potocznym często używa się tych pojęć zamiennie, to trzeba pamiętać, że w praktyce kredyt i pożyczka różnią się od siebie.

Kredyt

Środki pieniężne pobrane w wyniku umowy kredytowej muszą być wydatkowane we wskazany w niej sposób. Dodatkowo instytucjami udzielającymi kredyty mogą być tylko banki lub kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zaś przepisy regulujące kredyty zawarte są w ustawie prawo bankowe.

Pożyczka

Pieniądze z pożyczki można wydać na dowolny cel. Dodatkowo zawarcie umowy jest znacznie prostsze niż w przypadku kredytu. Jednakże pożyczkodawcą może być każdy, więc trzeba bardzo uważać, aby nie zostać oszukanym. Rady związane z tym, co robić, aby nie paść ofiarą naciągaczy można znaleźć na stronie akcji Narodowego Banku Polskiego „Sprawdź, zanim podpiszesz” zanim-podpiszesz.pl. Warto zauważyć również, że pożyczki podlegają jedynie przepisom kodeksu cywilnego.

Jakie dokumenty i informacje powinienem dostać przed podpisaniem umowy kredytowej/pożyczkowej?

Zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę dokładnie zapoznaj się z jej zapisami. Poproś o formularz, w którym zamieszczone będą szczegółowe informacje o kosztach kredytu lub pożyczki. Warto wiedzieć, że obowiązuje jeden wzór takiego zestawienia. Dzięki temu będzie ci znacznie łatwiej porównać oferty banków i instytucji finansowych. Taki formularz powinien być zestawieniem tabelarycznym, w którym zawarte są wszelkie koszty, zabezpieczenia oraz usługi dodatkowe wraz z kosztami, które dotyczą określonej oferty kredytowej lub pożyczkowej. W zestawieniu tym powinny znaleźć się również informacje o kredytodawcy bądź pożyczkodawcy. Pamiętaj, że masz prawo zadawać pytania dotyczące umowy oraz dociekać wyjaśnienia wątpliwych kwestii. Najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy poproś o przygotowanie jej projektu. Poproś również o wzór odstąpienia od umowy. Dzięki temu będziesz mieć pełną świadomość tego, co może cię spotkać, gdy nie dotrzymasz postanowień umownych.

Zastanów się zanim cokolwiek podpiszesz

Organizatorami akcji jest siedem instytucji: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będą oni starać się, aby apel związany z ostrożnością w kwestii zawierania umów finansowych dotarł do jak najszerszego grona osób.

Najlepiej oprocentowane lokaty bankowe – jak je znaleźć?

5512595108_529ed5a7c2Czasy wysokooprocentowanych lokat bankowych minęły – od dłuższego czasu większość z nich nie przekracza 5%. Nie oznacza to jednak, że lokaty bankowe cieszą się małą popularnością, wprost przeciwnie. Z pewnością jest to to bezpieczny i wygodny sposób na oszczędzane i pomnażanie swojego kapitału. Kluczem do sukcesu jest jednak wyszukanie najlepszej oferty, która będzie nie tylko korzystna, ale również bezpieczna. Na co zatem, powinno się zwrócić szczególną uwagę?

Oprocentowanie to nie wszystko

Chociaż oprocentowanie powie ci, ile możesz zarobić na lokacie, nie jest ono jedynym ważnym czynnikiem przy doborze atrakcyjnej oferty. Dzisiaj, większość lokat jest oprocentowana na poziomie 2-3% w rozliczeniu rocznym. Na większe oprocentowanie mogą liczyć klienci dysponujący większą gotówką oraz nowi klienci banków.

Oprócz oprocentowania warto także zwrócić uwagę na okres lokaty bankowej – często te najbardziej korzystne są najkrótsze, a ponadto można założyć je tylko jeden raz, co powoduje, że nie zarobi się na nich tak sporo. Kolejnym ważnym czynnikiem jest kapitalizacja odsetek – najlepiej, aby były one kapitalizowane jak najczęściej.

Sprawdzaj rankingi online

Gdy nie wiesz, gdzie znaleźć najlepszą ofertę, wtedy sprawdzaj lokaty bankowe w rankingach online. Pozwoli ci to na wyszukanie najbardziej atrakcyjnej oferty, dosłownie, w kilka chwil. W rankingach podaje się informacje dotyczące oprocentowania, czasu trwania lokaty, minimalnej sumy czy opłat związanych z jej założeniem. Warto ponadto zawsze zaglądać na strony banków – tu można znaleźć najnowsze oferty i promocje.

Ile zarobisz na lokacie?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie możesz zarobić na lokacie bankowej, w takim przypadku skorzystaj z internetowych kalkulatorów lokat. Po podaniu oprocentowania i częstotliwości kapitalizacji odsetek, jej kwoty oraz okresu trwania, można dowiedzieć się, ile będzie wynosić zysk. Należy pamiętać o tym, że od zysków odliczany jest podatek od dochodów kapitałowych, który nazywany jest też podatkiem Belki, w wysokości 19%.

Obsługa i finansowanie sektora rolno-spożywczego

tractor-188184_640Działalność polegająca na prowadzeniu gospodarstwa rolnego wyraźnie różni się od funkcjonowania typowej firmy. Przedsiębiorcy rolni są przy tym bardzo liczną grupa klientów banków, dlatego też instytucje te przygotowują dla nich specjalne oferty.

Obserwowany w ostatnim czasie wyraźny wzrost branży rolno – spożywczej w kraju dodatkowo motywuje instytucje finansowe do przygotowywania coraz to nowszych ofert i rozwiązań przeznaczonych właśnie dla agrobiznesu. Specyfika działalności rolniczej wymaga jednak od banków specjalnego podejścia do obsługi i finansowania tego właśnie sektora. Tutaj nie ma mowy o wykorzystywaniu schematów, które sprawdzają się w innych dziedzinach gospodarki.

Przygotowane dla rolnictwa oferty pozwalają pozyskać dofinansowanie na różne cele, jak miedzy innymi: zakup nasion, nawozów, środków pielęgnacji roślin czy też remont lub zakup urządzeń i maszyn rolniczych. Zasady obsługi sektora rolno – spożywczego, obejmującej między innymi kredytów dla rolników, różnią się w zależności od banku, przy czym warto mieć na uwadze fakt, że nie każdy bank takową ofertę w ogóle posiada.

Profesjonalna obsługa i finansowanie sektora rolno – spożywczego.

Wybierając ofertę obsług klientów z sektora rolno-spożywczego oraz kredyty dla rolników, trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim należy rozejrzeć się za ofertą zawierającą rozwiązania, które skupiają się na specyficznych wymaganiach i potrzebach, jakie stawia interesująca nas branża (w tym przypadku będą to warunki stawiane przez przetwórców żywności oraz samych producentów rolnych). Tylko taki bank będzie odpowiednim i przede wszystkim profesjonalnym partnerem dla osób prowadzących działalność w dziedzinie agrobiznesu.

Poza atrakcyjną ofertą produktową ogromne znaczenie ma wsparcie ze strony profesjonalnych doradców. Warto wiec zainteresować się propozycją banku, która obejmuje stałą opiekę ze strony wyspecjalizowanych i doświadczonych ekspertów z dziedziny obsługi i finansowania klientów sektora rolno – spożywczego.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty?

Decydując się na skorzystanie z oferowanego przez banki finansowania sektora rolno – spożywczego i przeglądając oferty, należy zadać sobie kilka pytań. To pozwoli wybrać właściwy kredyt dla rolników oraz inne produkty finansowe przeznaczone dla agrobiznesu. Oto one:

 • Czy oferta umożliwia dofinansowanie bieżącej działalności i projektów inwestycyjnych?
 • Czy oferta jest dostosowana do specyficznych cech i potrzeb naszej działalności w sektorze?
 • Czy oferta uwzględnia potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, którym zależy na efektywnym i sprawnym zarządzaniu swoimi własnymi finansami?
 • Czy w zakresie obsługi bankowej instytucja oferuje elastyczny sposób komunikacji?

Oferta dla rolników od mBanku

Przykładem ciekawej oferty obsługa i finansowanie sektora rolno – spożywczego może być propozycja AgroBiznes opracowana przez mBank. Ma ona na celu wsparcie bieżącej działalności klientów, jak i pomoc w stawianiu przez przedsiębiorstwo pierwszych kroków przedsiębiorstwa na rynku rolno-spożywczym. Jest ona skierowana do klientów prowadzących działalność w obszarach takich, jak:

 • działalność wytwórcza w rolnictwie i działy specjalne produkcji rolnej o współczynniku SO > 500 tys. EUR
 • produkcja i sprzedaż środków do produkcji rolnej (maszyn i urządzeń dla rolnictwa),
 • przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • usługi dla rolnictwa,
 • handel artykułami rolno-spożywczymi.

W ramach oferty mBanku dla sektora rolno – spożywczego znajdują się między innymi:

 • Kredyt skupowy

Kredyt skupowy przeznaczony jest dla klientów prowadzących działalność gospodarczą obejmującą skup i przechowywanie płodów rolnych, produktów i półproduktów oraz odpadów z produkcji rolniczej, a także zakup i przechowywanie sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych oraz pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Kredyt ten może być odnawialny lub nieodnawialny. Udzielany jest w PLN lub EUR, a okres kredytowania może trwać do 3 lat.

 • Elastyczny kredyt odnawialny zabezpieczony hipoteką

Jest to kredyt dla rolników, który może zostać przeznaczony zarówno na dofinansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa, jak i na spłatę zadłużenia będącego wynikiem kredytu finansującego działalność bieżącą lub pożyczki. Ponieważ jest to kredyt zabezpieczany hipoteką, może go otrzymać tylko klient będący właścicielem gospodarstwa rolnego, obejmującego nieruchomość rolną, na której ustanowiona zostanie hipoteka. Kwota takiego kredytu może wynieść nawet 5 mln PLN, a maksymalny okres kredytowania trwać może do 5 lat.

 • Kredyt inwestycyjny

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych w gospodarstwach rolnych. Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na budowę, zakup lub modernizację nieruchomości rolnych, a także zakup rzeczy ruchomych potrzebnych przy produkcji rolnej, jak urządzenia i maszyny. Okres finansowania może trwać nawet do 20 lat, przy czym możliwe są maksymalnie 2 lata karencji w spłacie. Ponadto wymagany udział środków własnych klienta może wynosić od 10%.

Pamiętajmy, że dobra oferta dla rolników uwzględnia potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, jest dostosowana jest do jego specyfiki, umożliwia finansowanie zarówno działalności bieżącej, projektów inwestycyjnych, jak i start na rynku. Jest zorientowana na klientów, którzy chcą sprawnie zarządzać swoimi finansami i którym zależy na elastycznym sposobie komunikacji.

Które z zabezpieczeń są najczęściej stosowane w przypadku pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw?

mala firmaArtykuł 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, definiuje mikroprzedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy,  który w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników a także jego obrót roczny netto, pochodzący ze sprzedaży towarów, wyrobów oraz usług lub suma aktywów nie przekroczyły 2 mln euro. Profil takiego przedsiębiorstwa jest nastawiony na ciągły rozwój, co sprawia, że pojawia się potrzeba wygospodarowania dodatkowych środków finansowych. Inicjatywy europejskie (np. JEREMIE) chętnie wspierają rozbudowę małych i średnich firm, przeznaczając środki na pożyczki, których udziela się na bardzo dogodnych warunkach.

Dodatkowy kapitał

Pieniądze uzyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, można przeznaczyć na określone cele. Najczęściej mikroprzedsiębiorstwa wykorzystują je na zakupy specjalistycznego sprzętu lub maszyn, elementów dodatkowego wyposażenia oraz przebudowę budynków służących celom firmowym. W niektórych przypadkach, aby firma mogła się rozwijać lub poszerzać swoją działalność na inne sektory, potrzebny jest także zaopatrzenie się w materiały lub surowce. Pożyczka taka umożliwia wykorzystanie nawet połowy uzyskanych środków na ten właśnie cel.

Kwota oraz warunki spłaty

Maksymalna pomoc finansowa, jaką udzieli nam pożyczkodawca sięga do 100 000 PLN. Czas spłaty wynosi do 5 lat a karencja w spłacie kapitału trwa do 6 miesięcy. Najcenniejszą chyba informacją jest fakt, iż oprocentowanie pożyczki jest znacznie niższe niż w przypadku innych popularnych i powszechnie dostępnych kredytów. Wynosi ono bowiem jedynie ok. 2%. Podmiot udzielający pożyczki nie pobiera także prowizji – informuje ekspert z Towarzystwa TISE S.A. Należy jednak pamiętać o tym, że z pozyskanych  środków nie możemy sfinansować całości przedsięwzięcia, minimalny wkład własny stanowi bowiem 10% całości kapitału.

Zabezpieczenie kredytu

Podmiot udzielający środków finansowych musi zapewnić sobie bezpieczeństwo tzn. zwrot należnej kwoty. W tym celu stosuje się pewne zabiegi, które umożliwiają dochodzenie roszczeń w momencie ewentualnej niewypłacalności przedsiębiorstwa, które zaciągnęło zobowiązanie. Chociaż podstawową formą, która pozwala podmiotowi udzielającemu pomocy finansowej czuć się bezpiecznie, jest sprawdzenie zdolności kredytowej kredytobiorcy, nadal funkcjonują równolegle inne formy poręczenia.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, które chce skorzystać z możliwości inicjatyw JEREMIE podstawową formą gwarancji jest weksel własny in blanco. Stosuje się także inne jego formy. Popularnym i chętnie wybieranym sposobem jest poręczenie osób fizycznych oraz prawnych. W tym celu zostaje sporządzona umowa cywilnoprawna, w której poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie dłużnika, gdyby ten nie był w stanie sam go wykonać lub też w przypadku, gdy następują opóźnienia w spłatach kolejnych rat. Warto zaznaczyć, że poręczyciel odpowiada nie tylko za sam dług, ale także ponosi odpowiedzialność, wynikającą z niewykonania zobowiązania głównego lub nienależytego spożytkowania kwoty zadłużenia.

Zabezpieczeniem mogą być zarówno środki trwałe oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej, jak i hipoteka czy inne nieruchomości wraz ze wspomnianym wyżej przejęcie polisy ubezpieczeniowej. Obligatoryjnie podmiot udzielający kredytu, jeśli uzna, że sytuacja tego wymaga, może zażądać dodatkowej gwarancji w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie.

Na koniec dodamy jeszcze, że nawet, jeśli spełnimy powyższe warunki nie tylko dotyczące zabezpieczenia kredytu, ale także wymaganego wkładu własnego, warto pamiętać, że nie każde mikroprzedsiębiorstwo może ubiegać się o ten rodzaj wsparcia finansowego. Sektory wyłączone z finansowania to min. rybołówstwo, przemysł wydobywczy czy rolno-spożywczy.

Getin Bank z nową kampanią konta osobistego

maxresdefaultTrwa ogólnopolska, wielokanałowa kampania Getin Banku, promująca wygodne konto Getin UP. Jest to rachunek osobisty połączony z licznymi premiami, dzięki którym Klienci oszczędzają niemal na każdym kroku. Właściciele konta mogą m.in. liczyć na zwrot części kwoty domowych rachunków, zyskując nawet do 360 zł rocznie. Kampania potrwa do końca maja i będzie obejmować telewizję, internet a także nośniki outdoorowe. Kreację przygotowała agencja Good, za zakup mediów odpowiada Starcom Media Vest.

Najnowsza, ogólnopolska kampania flagowego konta osobistego Getin Banku – Getin UP, zachęca do skorzystania z oferty, dzięki której regulowanie płatności za prąd, gaz czy telefon komórkowy stanie się dużo przyjemniejsze. Właściciele ROR, którzy aktywują usługę polecenia zapłaty za domowe rachunki, mogą zaoszczędzić nie tylko swój czas, ale także pieniądze, otrzymując zwrot części kosztów nawet do 360 zł rocznie. Promocja jest jednym z wielu elementów Pakietu Korzyści „Mój Bank” – kompleksowej oferty przygotowanej dla stałych, aktywnych Klientów Banku. Kampania obejmie spoty telewizyjne, internet oraz nośniki outdoor i potrwa do 31 maja 2015 roku.

Klienci Getin Banku mają dostęp do wielu programów premiowych i akcji specjalnych, dzięki którym zyskują przy codziennych czynnościach finansowych – robiąc zakupy, płacąc rachunki, korzystając z bankomatu, oszczędzając, czy nawet pożyczając pieniądze. W ramach oferty przedstawionej w nowej kampanii, Bank zwraca swoim Klientom 2 proc. domowych rachunków opłaconych poleceniem zapłaty. Z propozycji skorzystać mogą wszyscy użytkownicy Getin UP, którzy posiadają w Banku również rachunek oszczędnościowy oraz spełniają kilka podstawowych warunków: co miesiąc otrzymują na konto bankowe wynagrodzenie w wysokości min. 1 000 zł, regularnie korzystają z karty debetowej, dokonując transakcji na kwotę min. 300 zł miesięcznie oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

Kampania konta Getin UP jest kontynuacją rozpoczętego na początku roku cyklu wielokanałowych działań reklamowych z udziałem nowych postaci – doradców Klienta Getin Banku. Bohaterowie – rozsądna, skrupulatna Teresa oraz ceniący wygodę Wojtek w kolejnych odsłonach kampanii zwracają uwagę na najważniejsze dla nich elementy oferty Banku: proste i atrakcyjne rozwiązania, które ułatwiają codzienne zarządzanie finansami oraz korzystne warunki pozwalające na zyskowne pomnażanie kapitału.

Więcej informacji o koncie Getin UP i przygotowanym dla jego użytkowników Pakiecie Korzyści „Mój Bank” można znaleźć tutaj.

Ponad 8 mln euro dotacji dla klientów Ateknea

ateknea_innovation_newsKomisja Europejska ogłosiła grudniowe wyniki Instrumentu dla MŚP, będącego częścią programu Horyzont 2020. Ateknea Solutions pomogła zdobyć 16 dotacji o łącznej wartości prawie 9 milionów euro. Najlepsze wyniki osiągnęliśmy w tematyce Transportu, Energii oraz ICT zdobywając najwięcej dotacji dla projektów w tych obszarach.
Faza 1: Energia na prowadzeniu
W fazie 1 Instrumentu dla MŚP przedsiębiorstwa mogą otrzymać po 50 tysięcy euro na swoje projekty. Fundusze powinny być przeznaczone na stworzenie biznes planu i studium wykonalności, ocenę ryzyka czy znalezienie partnerów.
W grudniowym rozdaniu Instrumentu dla MŚP, Ateknea pomogła zdobyć dofinansowanie dla 10 innowacyjnych projektów Fazy 1. Komisja przeznaczyła dla beneficjentów współpracujących z nimi pół miliona euro.
Faza1: Suma zdobytych dofinansowań z podziałem na tematy. Kwoty w tys euro.

Wygrane wnioski zostały złożone w tematach: Transport, Energia, ICT, Nanotechnologia, Zdrowie, Produkcja i Przetwarzanie Żywności oraz Kosmos. Najlepsze wyniki uzyskały dwa pierwsze tematy, w których wygrało łącznie 5 projektów.

Faza 1: Ilość wygranych projektów z podziałem na tematy.

„Cieszy nas to, że coraz więcej firm aplikuje o fundusze z Instrumentu dla MŚP z Horyzontu 2020. Poziom projektów nad którymi pracowaliśmy, był bardzo wysoki, co ma przełożenie na decyzje Komisji o przyznaniu im dotacji.” – mówi Alicja Grzegorzek, Dyrektor Regionalny na Polskę. „Firmy bardzo poważnie podeszły do przygotowania informacji potrzebnych do opracowania konkurencyjnych wniosków. Zadbaliśmy o to, żeby projekty zostały kompleksowo przedstawione, zarówno od strony technicznej jak i biznesowej.”

W temacie Kosmos dofinansowanie z pomocą Ateknea otrzymała polska firma Jakusz z Kościerzyny, która prowadzi badania nad stworzeniem ekologicznego paliwa (materiału pędnego) do silników rakiet kosmicznych.

W fazie 2 Instrumentu firmy mogą otrzymać do 2,5 miliona euro na działania takie jak akcje pilotażowe: skalowanie, miniaturyzacja, dopracowywanie prototypów oraz testowanie.
W tej fazie Ateknea pomogła pozyskać dofinansowanie dla 6 projektów o łącznej wartości prawie 8 mln euro . Najwięcej wygranych projektów fazy 2 zamyka się w tematyce Transport oraz ICT. Łącznie w obu tych tematach firma pozyskała ponad 4,5 miliona euro.
Faza 2: Suma dofinansowań z podziałem na tematy. Kwoty w mln euro.

New Infographic (10)

Przygotowane przez Ateknea wnioski otrzymały również dotacje w kategoriach Ochrona Środowiska oraz Produkcja i Przetwarzanie Żywności.
Faza 2: Ilość wygranych projektów z podziałem na tematy.

Dofinansowanie w tej fazie zdobyła również polska firma Neel, koordynująca projekt w temacie Transport. Razem z norweskim partnerem otrzymają prawie 1,4 miliona euro na projekt zwiększający bezpieczeństwo zwierząt w okolicy torów kolejowych. Jest to jedyny projekt z polską koordynacją, który otrzymał dotację w grudniowym rozdaniu fazy 2.

„Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni, że udało nam się znaleźć w gronie beneficjentów Instrumentu i pozyskać dofinansowanie na kontynuację pracy nad naszym projektem” – mówi Marek Stolarski prezes firmy Neel – „O Instrumencie dla MŚP i procedurach aplikacji dowiedzieliśmy się od firmy Ateknea, która skutecznie pomogła w przygotowaniu wniosku.”

Jako międzynarodowa grupa doradcza Ateknea ma możliwość porównywania projektów i wniosków z różnych krajów, podejścia firm do programu i innowacyjności. Analizując rozdania grantów z Instrumentu dla MŚP można stwierdzić, że polskie firmy coraz lepiej sobie radzą w zdobywaniu dotacji, nabierają doświadczenia. Zwiększyła się ich świadomość oraz wiedza na temat programu. Firmy zaczęły patrzeć na projekty od strony technicznej i biznesowej mając świadomość, że obie są równie ważne przy przygotowaniu wniosku.
W 2015 roku wnioski można składać w kilku terminach: 17 czerwca, 17 września i 25 listopada.

Getin Bank w gronie finalistów Golden World Awards

2346-success-awardGetin Noble Bank został nominowany do nagrody Golden World Awards – prestiżowego wyróżnienia branży Public Relations. Bank doceniony został za skuteczną komunikację innowacyjnych, samoobsługowych oddziałów Getin Point i będzie walczył o główną nagrodę w kategorii „Launch of
a new service”. Ogłoszenie laureatów tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA) odbędzie się 28 sierpnia 2015 roku podczas uroczystej gali w Johannesburgu.

Jury konkursu Golden World Awards, w skład którego weszli specjaliści ds. PR z całego świata, wyróżniło Getin Bank za kompleksowe działania komunikacyjne realizowane przy okazji uruchomienia sieci Getin Point – innowacyjnych, samoobsługowych oddziałów bankowych opartych na technologii VTM. Plan komunikacji obejmował szereg aktywności sprofilowanych pod kątem zróżnicowanych grup docelowych, w tym m.in. współpracę z blogerami technologicznymi, mediami biznesowymi i kampanię teaserową w kooperacji z siecią kin, kierowaną bezpośrednio do Klientów. Działania skoncentrowane były na kluczowych przekazach nowego projektu: innowacyjności, wygodzie i bezpieczeństwie użytkowania. Głównym wyzwaniem było przybliżenie odbiorcom rewolucyjnego w polskim sektorze bankowym systemu obsługi.

– Premiera sieci samoobsługowych oddziałów Getin Point była krokiem milowym w polskiej bankowości. Getin Bank jako pierwszy w kraju zaprezentował zupełnie nowy kanał dostępu do usług finansowych. Zależało nam, żeby nasi odbiorcy mogli oswoić się z urządzeniem, które dzięki wykorzystaniu technologii video jest nie tylko praktyczne i łatwe w obsłudze, ale również daje możliwość bieżącego kontaktu z konsultantem. Zróżnicowane działania komunikacyjne pozwoliły nam dotrzeć do naszych kluczowych odbiorców – nie tylko osób, które na co dzień korzystają z nowoczesnych rozwiązań bankowych, ale także do bardziej tradycyjnych Klientów. Cieszymy się, że nasz projekt został doceniony przez kapitułę konkursu Golden World Awards” – mówi Wojciech Sury, Dyrektor Biura Public Relations, Getin Noble Bank.

Oddziały Getin Point pozwalają na dostęp do szerokiej oferty usług, dotychczas zarezerwowanych wyłącznie dla tradycyjnych placówek bankowych lub bankowości elektronicznej. Za pośrednictwem Getin Point można m.in. założyć rachunek osobisty, a także wyrobić i od razu odebrać przypisaną do konta kartę płatniczą. Oddziały wyposażone są m.in. w tablet do ręcznego podpisu, czytnik biometrii Finger Vein, skaner dokumentów i drukarkę kart bankowych.

To już kolejne w tym roku wyróżnienie działań komunikacyjnych realizowanych przez Getin Noble Bank.
W kwietniu Bank zdobył również nominację w SABRE Awards – jednym z najbardziej rozpoznawalnych, międzynarodowych konkursów branży Public Relations, za promocję usług finansowych poprzez szeroko zakrojoną współpracę z blogosferą.
Szczegóły konkursu IPRA Golden World Awards można znaleźć tutaj. Szczegółowe informacje na temat oddziałów Getin Point można znaleźć na stronie www.getinbank.pl

Perspektywa unijna 2014-2020 w Polsce

europe-550181_1280Jak pozyskać środki w ramach nowego rozdania pieniędzy unijnych? Na to pytanie odpowiadali eksperci polskiej firmy konsultingowego Crido Taxand, podczas spotkania dla przedsiębiorców, zorganizowanego z inicjatywy Szwajcarskiej Izby Gospodarczej i Wydziału Handlowego Ambasady Austrii.

Celem prezentacji było omówienie nowej perspektywy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych programów w trzech najważniejszych obszarach wsparcia: Badania i Rozwój, Inwestycje oraz Ochrona Środowiska. W ramach jednego z pięciu, operacyjnych programów krajowych: P.O. Infrastruktura i Środowisko; Inteligentny Rozwój; Wiedza, Edukacja, Rozwój; Polska Cyfrowa oraz Polska Wschodnia do dyspozycji przedsiębiorców jest ponad 44 mld złotych dotacji i ponad 31 mld zł w programach regionalnych.

Pomoc publiczna adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, by stymulować rozwój regionów poprzez wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Pomoc regionalna promuje ekspansję i dywersyfikację działalności gospodarczej przedsiębiorstw, znajdujących się w tych regionach, zwłaszcza poprzez zachęcane firm do otwierania tam nowych zakładów. Horyzontalna pomoc publiczna jest natomiast przeznaczona na określony cel np.: badania i rozwój, ochronę środowiska, szkolenia czy energetykę.

Eksperci ds. pozyskiwania funduszy unijnych z firmy Crido Taxand podkreślali olbrzymie możliwości rozwoju firm, dzięki innowacyjnym pracom badawczo-rozwojowym, finansowanym w ramach programów sektorowych. Gdy celem dotacji jest rozwiązanie konkretnego, zdefiniowanego problemu sektora, w którym działa firma jest to typ projektu, który może zostać zakwalifikowany do przyznania dotacji UE. Aktualnie w ramach programu Inteligentny Rozwój o dotację ubiegać się mogą firmy z sektora: kolejowego, lotniczego, drogowego, motoryzacyjnego, tekstylno-odzieżowego, bioprzemysłu, drzewnego i logistyki.

Szczególnym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, w tym firm zrzeszonych w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej cieszą się Specjalne Strefy Ekonomiczne, które funkcjonować będą do 2026 roku. Zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, inwestujące w obszarze strefy, mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego CIT do wysokości kosztów nowej inwestycji, z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy.

W ramach wsparcia inwestycji pro-środowiskowych, dotacjami w wysokości max. do 65% nakładów objęte będą przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną, dotyczące odnawialnych źródeł energii, instalacji kogeneracyjnych oraz recyklingu i odzysku odpadów. Doświadczenia firm szwajcarskich w inwestycjach z tego zakresu może być bezcennym wsparciem dla wielu polskich przedsiębiorstw, które będą wyłaniać dostawców usług i rozwiązań, wspierających realizację inwestycji.

W maju wystartowały właśnie pierwsze nabory wniosków, w ramach programu Inteligentny Rozwój, a więcej informacji o szczegółach naboru znaleźć można na stronach portalu fundusze europejskie.