Software Mind SA, spółka grupy Wind Mobile SA, zakończyła sukcesem wdrożenie systemu digital banking w Banku Zachodnim WBK – jednym z największyc...