Tag Archive : PIT

Sprzedawałeś na Allegro? Być może powinieneś złożyć korektę PIT

allegro

Już tylko 4 dni pozostały na złożenie zeznania podatkowego. Jeśli handlowaliśmy w ostatnim roku na Allegro, być może przychody z takiej sprzedaży należy uwzględnić w PIT. Jeśli już złożyliśmy zeznanie, jest jeszcze czas na jego korektę. Podatek będzie trzeba odprowadzić nawet wtedy, jeśli sprzedaż miała charakter incydentalny.

– Przedmiotem sprzedaży incydentalnej są najczęściej przedmioty osobistego użytku. Sprzedaż taka charakteryzuje się z reguły brakiem regularności i nie jest nastawiona na osiąganie stałego źródła przychodu – wyjaśnia Łukasz Cudanowski z Działu Doradztwa Grupy Gumułka.

Kiedy zatem od przychodów z tego typu sprzedaży trzeba będzie odprowadzić podatek? Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT, odpłatne zbycie rzeczy podlega opodatkowaniu, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Wówczas taką sprzedaż należy rozliczyć w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36. Przychód i koszty rozlicza się w wierszu „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7 (w tym emerytury – renty z zagranicy)” w poz. 81-85.

Wyjaśnienie:

Poz. 81 – W tej pozycji należy wpisać przychód pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia (do takich zaliczyć można np. koszty wystawienia towaru na aukcji internetowej, koszty pakowania towaru, koszty przesyłki).

Poz. 82 – W tej pozycji należy wpisać koszty nabycia zbywanej rzeczy, czyli koszty poniesione w związku z zakupem sprzedawanego towaru.

Przykład 1

Piotr Nowak kupił 16 listopada 2014 r. nową koszulkę za 100 zł, która okazała się za duża, więc postanowił ją odsprzedać za pośrednictwem portalu aukcyjnego za 120 zł. Sprzedaż nastąpiła 2 tygodnie po zakupie. Piotr Nowak będzie zobowiązany do rozliczenia tej transakcji na formularzu PIT-36 do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 81 – 120

Poz. 82 – 100

Przykład 2

Piotr Nowak kupił 13 marca 2014 r. laptop w promocyjnej cenie 1.999,99 zł. Po jakimś czasie postanowił go sprzedać za kwotę 2.050,00 zł. Sprzedaż nastąpiła po roku od momentu zakupu. Piotr Nowak nie będzie zobowiązany do rozliczenia tej transakcji.

Przykład 3

Piotr Nowak kupił 25 marca 2014 r. dysk twardy do komputera w cenie 500 zł. Po powrocie do domu okazało się, że jego komputer nie obsługuje tego typu dysku, więc postanowił wystawić go na aukcji internetowej. Po 20 dniach od zakupu dysk został sprzedany za kwotę 450 zł. Koszty przesyłki wyniosły 10 zł. Piotr Nowak pomimo tego, iż nie zarobił na sprzedaży dysku będzie zobowiązany do wykazania tej transakcji na formularzu PIT-36 do dnia 30 kwietnia 2015 r.:

Poz. 81 – 440 (450 – 10)

Poz. 82 – 500

Jeżeli oprócz sprzedaży w Internecie podatnik uzyskał również dochód z umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło, nie składa tak jak zwykle PIT-37. W takim przypadku zarówno dochód ze sprzedaży, jak i z pracy należy wykazać na jednym formularzu PIT-36.

Natomiast jeżeli sprzedaż poprzez aukcje internetowe zaczyna mieć charakter zorganizowany i ciągły, wówczas należy rozważyć, czy nie trzeba dokonywać takich transakcji w ramach działalności gospodarczej. Podatnik do wyboru kilka form opodatkowania: zasady ogólne (stawki 18%/ i 32%), podatek liniowy (stawka 19%), ryczał ewidencjonowany (stawka 3%) oraz kartę podatkową. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, więc wybór nich powinien zostać poprzedzony stosowną analizą mającą na celu wybór najbardziej optymalnej formy rozliczania się z urzędem skarbowym.

Trzeba też pamiętać, że sprzedaż prowadzona w ramach działalności gospodarczej nawet po 6 miesiącach od nabycia towaru jest nadal opodatkowana. W takim przypadku należy ją rozliczyć w ramach działalności gospodarczej. – Jeżeli osoby dokonujące transakcji na aukcjach internetowych mają wątpliwości, czy ich sprzedaż ma jeszcze charakter incydentalny, czy już podlega pod działalność gospodarczą, mogą skorzystać z instytucji interpretacji podatkowej, która pozwoli uniknąć sporu z fiskusem – mówi Łukasz Cudanowski.

Nie ma potrzeby zakładania działalności gospodarczej, jeśli sprzedajemy wiele rzeczy, wyzbywając się w ten sposób własnego majątku. – Chodzi np. praktykowane przez wiele matek wyprzedaż ubrań i zabawek po dzieciach. W takim przypadku nie musimy zakładać działalności, nie musimy też przychodów z tego tytułu umieszczać w zeznaniu podatkowym, chyba że sprzedawane rzeczy kupiliśmy w ostatnim półroczu – przypomina Łukasz Cudanowski.

Jeżeli podatnik dokonał w 2014 roku sprzedaży na aukcji internetowej, to ma czas do 30 kwietnia na rozliczenie podatku poprzez złożenie formularza PIT-36. Osoby, które już dokonały rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37 będą musiały zrobić korektę składając formularz PIT-36 i w uzasadnieniu napisać, iż pierwotnie rozliczenie zostało złożone na błędnym formularzu (korekta formularza PIT-37 nie jest wymagana). Korekta deklaracji do 30 kwietnia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi sankcjami.

Odetchnij z ulgą – czyli jak zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe

PIT

Kwiecień, a w szczególności ostanie dwa jego tygodnie, to okres, w którym ponad połowa Polaków lawinowo szturmuje lokalne urzędy skarbowe albo blokuje ich pocztę elektroniczną. Wszystko za sprawą upływającego terminu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypełniając rubryki formularza PIT/O – z kwotami odpisów podatkowych – warto zadać sobie pytanie, co możemy zrobić, aby w przyszłym roku ulga podatkowa w naszym rozliczeniu była wyższa niż w obecnym. Zwłaszcza, że narzędzia, które oferują nam ulgę podatkową, mogą m.in. polepszyć jakość naszego życia na emeryturze.

Liczba dostępnych przywilejów podatkowych z roku na rok maleje lub kryteria ich wykorzystania stają się coraz bardziej rygorystyczne. Rozliczając się za 2014 rok, mogliśmy skorzystać m.in. z ulgi prorodzinnej, ulgi na internet, odliczenia wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), darowizny m.in. na cele krwiodawstwa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego czy też ulgi rehabilitacyjnej (w tym na leki). Od kilku lat to właśnie ulga prorodzinna cieszy się największą popularnością, jednak, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wyłącznie osób posiadających potomstwo. Druga pod względem popularności – ulga internetowa, z której w 2012 roku skorzystało ponad 3,9 mln Polaków, ze względu na zmianę warunków rozliczania została wykorzystana w 2013 przez zaledwie 575 tysięcy osób.

„Nasze zainteresowanie ulgami podatkowymi bardzo często ogranicza się jedynie do konsultacji z księgowym w dniu składania formularza PIT. Zazwyczaj przekłada się to na skorzystanie z jednej, maksymalnie dwóch ulg. Warto już na początku roku zapoznać się usługami, które zagwarantują nam ulgę przy kolejnym rozliczeniu podatkowym. Zauważmy, że część z nich niesie za sobą pewnego rodzaju dodatkowe korzyści (oczywiście poza samą ulgą). Przykładem jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które pozwala skorzystać z ulgi podatkowej i zarazem może poprawić naszą sytuację finansową na tzw. jesieni życia. Ulga podatkowa w przypadku IKZE jest dość wysoka i może w 2015 wynieść nawet do 1 520,26 zł – przy założeniu, że wpłacimy maksymalnie dozwoloną kwotę, a w bieżącym roku jest to 4 750,80 zł, i rozliczamy się według stawki 32%. Korzystając z takiego produktu jak IKZE, nie tylko odkładamy założoną przez nas kwotę na przyszłą emeryturę. Dzięki możliwości odpisu wpłat od podstawy opodatkowania, sumę, jaką zwróci nam fiskus, możemy przeznaczyć na dowolny ważny dla nas cel – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Z początkiem 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, rozszerzające przyznawanie ulg podatkowych na dzieci. Dzięki nim tzw. ulga prorodzinna ma być bardziej dostępna i wyższa niż w latach ubiegłych. Jednak na tym zmiany się kończą i nic nie wskazuje na pojawienie się nowych możliwości skorzystania z ulg podatkowych w nadchodzących latach. Tym bardziej warto zapoznać się z obecnymi możliwościami i, przy składaniu formularza PIT za rok 2015, zapełnić większą liczbę rubryk z odpisami podatkowymi.