Firma Software Mind, będąca częścią Grupy Wind Mobile, konsekwentnie realizuje strategię wejścia na rynki zagraniczne ze swoimi innowacyjnymi pro...