Ubezpieczenie OC i AC – podobieństwa i różnice

man writing on paper

Ubezpieczenie OC i AC – podobieństwa i różnice

Ubezpieczenie OC i AC to dwie najczęściej kupowane polisy komunikacyjne w Polsce. Warto więc poznać podobieństwa oraz różnice w zakresie ich działania.

Ubezpieczenie OC i AC chronią kierowcę przed koniecznością poniesienia kosztów w przypadku zaistnienia poważnego zdarzenia. Jednocześnie każde z nich zapewnia ochronę w zupełnie innych okolicznościach i zakresie. Zobacz zatem jakie są cechy charakterystyczne ubezpieczenia OC i AC?

Czy ubezpieczenie OC i AC są obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe co oznacza, że każda osobowa posiadająca zarejestrowany pojazd musi ją opłacać. Konieczność jej zakupu dotyczy każdego właściciela auta, niezależnie od częstotliwości jego użytkowania. Ubezpieczenie OC wymagane jest także do zarejestrowania nowego auta.

Ubezpieczenie AC  (autocasco) z kolei jest dobrowolne i każdy kierowca sam decyduje o tym, czy chce z niego korzystać.

Pamiętać należy również o tym, że polisę OC należy co roku systematycznie przedłużać, a ubezpieczenie AC możemy wykupić w dowolnym momencie.

Zakres ubezpieczenia OC i AC

Bardzo znaczącymi różnicami pomiędzy OC a AC jest przede wszystkim zakres poszczególnych ubezpieczeń.

W przypadku ubezpieczenia OC jest on regulowany Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wobec czego wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązane są do ochrony w tym samym zakresie, a różnice są tylko w cenie. Polisa OC chroni  ubezpieczonego przed ponoszeniem kosztów likwidacji szkód, które wyrządził on osobom trzecim. W tej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe nigdy nie wypłaca odszkodowania sprawcy.

AC  to  ubezpieczenie nieobowiązkowe i w przeciwieństwie do OC nie jest regulowane przepisami prawa, czyli jego zakres jest różny dla poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Najczęściej ochronie podlegają szkody, które powstały wskutek:

  • kolizji z innym pojazdem lub pojazdami, przedmiotem, osobami czy zwierzętami;
  • zniszczeń dokonanych przez osoby trzecie;
  • działań sił natury lub zdarzeń losowych;
  • działań czynnika termicznego lub chemicznego.

AC nie zawsze obejmuje kradzież pojazdu lub jego wyposażenia. W przypadku tego typu świadczenia, jeśli zakres ochrony obejmował określone zdarzenia, to ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie lub likwidowane są szkody.

Cena ubezpieczenia OC i AC

Kolejną różnicą pomiędzy polisą OC a AC jest ich koszt. Jak już wspomnieliśmy zakres ubezpieczenia OC jest określony w ustawie. Wybierając OC należy zatem kierować się przede wszystkim jego ceną. Na wysokość składki ubezpieczenia OC wpływa, w szczególności wiek kierowcy, staż za kółkiem, zniżki, sposób użytkowania samochodu, jego model, marka, rok produkcji czy wielkość silnika.

Wybierając ubezpieczenie AC warto z kolei zwrócić szczególną uwagę co w rzeczywistości ono oferuje. Ofert ubezpieczeń AC na rynku jest naprawdę bardzo wiele, dlatego też każdy kierowca znajdzie polisę, która zaspokoi jego oczekiwania.

Ubezpieczenie OC i AC – podobieństwa

Ubezpieczenia OC i AC oprócz kilku zasadniczych różnic, mają również wiele wspólnych cech, o których warto wspomnieć.

Oba ubezpieczenia dotyczą jedynie samochodów, które zarejestrowane są na terenie Polski i wykupuje się je przeważnie na okres 12 miesięcy.

Firmy ubezpieczeniowe za oba ubezpieczenia naliczają stosowne zniżki, które tak naprawdę są do siebie bardzo podobne, na przykład za bezkolizyjną jazdę. Z kolei większą składkę na ubezpieczenie zapłacą, na przykład młodzi kierowcy, którzy mieszkają w dużych miastach.

Wspólną cechą obydwu ubezpieczeń jest również to, że co roku możemy zmienić dotychczasowego ubezpieczyciela na nowego. Warto wiedzieć jednak, że zmiana nie zawsze się opłaca. Większość towarzystw ubezpieczeniowych za przedłużenie polisy o kolejny rok oferuje bowiem atrakcyjne zniżki na OC.

Ponadto w obu przypadkach całoroczną składkę możemy rozłożyć na dogodne dla siebie raty. Wspólną cechą ubezpieczeń OC i AC jest również to, że bez żadnego większego problemu możemy je zawrzeć telefonicznie lub przez Internet, bez potrzeby wychodzenia z domu.

Źródło:

https://porowneo.pl/ubezpieczenia/przewodnik-i-slownik/ubezpieczenie-samochodu/roznice-miedzy-oc-a-ac
https://www.mfind.pl/akademia/ubezpieczenia-komunikacyjne/sa-podstawowe-roznice-pomiedzy-oc-ac/