Upadłość konsumencka – kiedy warto?

Upadłość konsumencka – kiedy warto?

Pojedyncze zadłużenie w banku czy też w firmie pożyczkowej z reguły nie stanowi dużego problemu, szczególnie jeśli przed podpisaniem umowy zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami i poprawnie oceniliśmy nasze możliwości finansowe. Kłopoty mogą jednak pojawić się wtedy, kiedy pożyczki się nawarstwiają, skutkiem czego musimy wziąć kolejny kredyt, by spłacić poprzedni. Nietrudno popaść wówczas w tzw. spiralę długów. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być upadłość konsumencka.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych, na których ciążą długi, jakich nie są i nie będą w stanie spłacić. Proces ma za zadanie oddłużenie wnioskującego przy jednoczesnej spłacie podmiotów, które udzieliły kredytu czy pożyczki. Na podstawie obowiązujących przepisów sąd może umorzyć konieczność spłaty zobowiązania, o ile osoba fizyczna wykaże, że przyczyny jej niewypłacalności są skutkiem losowych okoliczności, a nie zaniedbań z jej winy. Dodatkowo zwłoka w spłacie zadłużenia musi wynosić co najmniej 3 miesiące, żeby mogła zostać ogłoszona upadłość.

Jaka sytuacja może wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość? Trudna sytuacja rodzinna, poważna choroba czy też trwała utrata pracy, np. w wyniku wypadku i doznanego uszczerbku na zdrowiu. Wniosek zostanie jednak odrzucony, jeśli na drodze postępowania zostanie wykazane, że dłużnik z pełną świadomością zaciągał kolejne pożyczki i przykładowo tracił kolejne sumy przez hazard – nie ma wówczas możliwości umorzenia jego długu.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

To po stronie dłużnika stoi obowiązek złożenia stosownego wniosku do określonego sądu rejonowego – wiąże się to oczywiście z opłatą sądową wynoszącą 30 zł. We wniosku musi zostać zawarty dokładny opis sytuacji, która uniemożliwia spłatę zadłużenia wraz ze wskazaniem, jak aktualnie przedstawiają się nasze zasoby finansowe. Dodatkowo trzeba szczegółowo przedstawić wysokość długów i napisać, kim są wierzyciele, którzy wymagają od nas uiszczenia wspomnianych środków.

Nie należy też zapominać o załączeniu dokumentów potwierdzających opisywane okoliczności – umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, dokumentacja medyczna (jeśli choroba jest przyczyną niemożności wywiązania się z zobowiązań) czy np. akt zgonu bliskiej osoby.

Kiedy warto starać się o upadłość konsumencką?

Choć upadłość konsumencka to rozwiązanie, które pomoże nam się wydostać ze spirali długów, musimy pamiętać, że wiąże się ona z utratą całego majątku. Dlatego też specjaliści zalecają, by wniosek o jej ogłoszenie złożyć dopiero w chwili, kiedy wartość wszystkich zadłużeń przekracza wysokość naszego aktualnego majątku. Dodatkowo trzeba mieć pewność, że rzeczywiście wystąpiły okoliczności, które sąd rozpatrzy na naszą korzyść. Dla przykładu sama utrata pracy może nie wystarczyć, ponieważ pozostawanie bez zatrudnienia nie jest trwałe.

Przed złożeniem wniosku warto spytać o poradę adwokata, który podpowie, czy rzeczywiście upadłość konsumencka jest wyjściem z sytuacji lub pomoże nam w przygotowaniu się do rozprawy. O profesjonalnej obsłudze prawnej możemy się dowiedzieć więcej na stronie Podel.pl.

Dodaj komentarz