Zmiana dostawcy energii elektrycznej – co warto wiedzieć?

Zmiana dostawcy energii elektrycznej – co warto wiedzieć?

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących energię elektryczną. Zobacz więc jak dokonać korzystnej zmiany sprzedawcy energii? Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy zawieraniu nowej umowy oraz jak sprawnie przeprowadzić procedurę zmiany dostawcy energii.

Liberalizacja rynku sprawiła, że dostawcy energii konkurują miedzy sobą oferując nam coraz korzystniejsze umowy dzięki, którym możemy sporo zaoszczędzić. Zobacz co warto wiedzieć podejmując decyzję o zmianie operatora.

Wybór sprzedawcy i najkorzystniejszej oferty

Pamiętaj, że nie jesteś raz na zawsze związany ze swoim aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej. Jeśli uznasz, że oferta innego dostawcy jest dla Ciebie atrakcyjniejsza od obecnej możesz dokonać bezpłatnej zmiany operatora. Warto wiedzieć, że nic nie kosztuje nas także wymiana lub dostosowanie licznika odpowiedniego do strefy.

Wybierając sprzedawcę i decydując się na proponowaną przez niego ofertę zwróć uwagę na proponowaną cenę, termin i sposób dokonywania płatności.

Warto wiedzieć, że dostawca energii przed zawarciem umowy powinien dodatkowo udzielić Ci następujących informacji:

 • o warunkach umowy, która powinna być przedstawiona jasnym i zrozumiałym językiem,
 • o cenie energii elektrycznej, stosowanej w rozliczeniach,
 • o rzeczywistym zużyciu i koszcie zaopatrzenia w energię elektryczną, podawanych w przyjętych przedziałach czasowych.

Ponadto zawierana umowa powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres sprzedawcy energii elektrycznej,
 • sposób uzyskiwania aktualnych informacji na temat cen energii elektrycznej,
 • okres obowiązywania, sposób przedłużania i wygaśnięcia umowy,
 • o rekompensacie w przypadku, gdy nie zostaną spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie.

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Zmiana dostawcy energii może być przeprowadzona na dwa sposoby:

 1. Dokonując zmiany sprzedawcy energii możesz udzielić pełnomocnictwa nowemu dostawcy. Wówczas Twoja rola będzie ograniczyła się jedynie do wyboru nowego sprzedawcy, podpisania z nim umowy i dokonania rozliczenia z dotychczasowym operatorem.
 2. Zmianę dostawcy energii możesz także przeprowadzić samodzielnie. Jeśli zdecydujesz się na wybór tej opcji musisz:
 • dokonać wyboru nowego dostawcy i podpisać z nim umowę,
 • wypowiedzieć umowę dotychczasowemu sprzedawcy,
 • zawrzeć umowę o świadczenie usługi dystrybucyjnej,
 • poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy,
 • dokonać rozliczenia z dotychczasowym sprzedawcą.

Dodaj komentarz