Czy kantor online jest bezpieczny ?

Czy kantor online jest bezpieczny ?

bezpieczny-kantor-online

Wymiana walut w kantorze internetowym jest zdecydowanie bardziej korzystna pod względem finansowym i praktycznym, niż w kantorze stacjonarnym. Nie trzeba wychodzić z domu, wszystko odbywa się zaledwie za pomocą kilku kliknięć, a czas transakcji to zaledwie kilka minut. Same zalety. Pojawia się zatem pytanie, czy jest to bezpieczne. Skoro wszystko odbywa się w sieci, całość transakcji ma miejsce w przestrzeni internetowej, czy nic jej nie zagraża? Czy dane osobowe i pieniądze są w jakiś sposób chronione?

Zabezpieczenia poprzez instytucje współpracujące

Oczywiście wszystkie dane związane z każdą transakcją otoczone są ochroną i zapewnione jest im najwyższe bezpieczeństwo. Zabezpieczanie odbywa się na kilka sposobów, co powoduje, że praktycznie niemożliwe staje się ich sforsowanie. Jedną z form zabezpieczenia są systemy banków współpracujących. Każdy kantor online współpracuje z kilkoma bankami. Ich systemy zabezpieczeń warunkują bezpieczeństwo transakcji i przelewów, a wiadomo, że systemy te są gruntownie sprawdzane i stale aktualizowane. Co więcej, system bezpieczeństwa kantoru jest również weryfikowany przez bankowych partnerów. Skoro doszło do nawiązania współpracy, oznacza to, że zarówno system, jak zabezpieczenia są skuteczne i pewne.
Zabezpieczenia informatyczne w kantorach online

System informatyczny, który służy do wymiany walut, jest też bardzo szczegółowo chroniony przez różnego rodzaju protokoły i zabezpieczenia. Szyfrowane są dane osobowe użytkowników, szczegóły transakcji oraz przesył wszelkich innych przekazywanych danych, które powinny zostać otoczone ochroną. Wykorzystywany jest w tym celu certyfikat EV, czyli tak zwane Extended Validation. Jest to zabezpieczenie najwyższej klasy. Wsparciem dla systemu samego kantoru są wspomniane wcześniej zabezpieczenia banków. W przypadku coraz bardziej popularnych platform wymiany walut, typu Walutomat.pl, obowiązują bardzo podobne zabezpieczenia, na tak samo wysokim poziomie szyfrowania, jak dla kantorów online. Oczywiście, wszystkie działania zabezpieczające są też stale analizowane i monitorowane. Za każdym razem zaś, gdy pojawia się ich uaktualnienie lub ulepszenie, jest ono natychmiast wprowadzane i stosowane.
Instytucje nadzorujące kantory internetowe

Mimo tego, że kantory online i platformy wymiany walut nie podlegają Komisji Nadzoru Finansowego, to są one kontrolowane i nadzorowane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. To właśnie jemu muszą składać systematyczne raporty o stanie finansów i kondycji finansowej. Jest to nieco inna forma zabezpieczenia. Nie dotyczy prowadzenia transakcji od strony technicznej ani informatycznej. Stanowi jednak potwierdzenie wiarygodności. Dlatego też, przed przystąpieniem do transakcji, warto sprawdzić czy dana firma jest przez Inspektora kontrolowana, czy podlega jego nadzorowi i składa systematyczne raporty. Niektóre kantory online, dla potwierdzenia swojej wiarygodności posiadają również nieobowiązkową dla tego typu działalności licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Na podstawie powyższych wiadomości można już sobie samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy kantory online są bezpieczne. Jeżeli tylko jest to firma uczciwa, działająca dla dobra swoich użytkowników, to oczywiście można być spokojnym, co do realizowanych za jej pośrednictwem transakcji.

Dodaj komentarz