Category Archive : Konsumenci

Wysokie wskaźniki odnawiania .eu także w IV kwartale 2014 r.

domenaEU

Bruksela, 12 lutego 2015 r. – Najnowszy raport o postępach rejestru .eu EURid pokazał, że domena .eu przez osiem kolejnych lat zachowała wysoki wskaźnik odnawiania. W ostatnim kwartale 2014 roku średnio 79% nazw domen .eu zostało odnowionych.

Domena najwyższego poziomu zakończyła ten kwartał i cały rok wzrostem o 5,3%, co oznacza ogólną liczbę 197 715 nowych rejestracji.

„EURid z przyjemnością może skonstatować, że na koniec 2014 roku całkowita liczba rejestracji osiągnęła 3,91 miliona nazw. Osiągnęliśmy ten niezwykły wynik nie tylko dzięki rosnącemu zainteresowaniu domeną .eu, ale także dzięki lojalności i zaangażowaniu naszych rejestratorów i ich partnerów , którzy aktywnie wspomagali EURid dbając o wzrost rejestracji jak i o zadowolenie samych klientów” – skomentował Dyrektor Naczelny Marc Van Wesemael.

W IV kwartale 2014 roku ilość zarejestrowanych domen .eu wzrosła o 31 584 nowych nazw, z czego 5499 nazw , czyli 2,5%, stanowiły rejestracje wieloletnie. Najczęściej wybieranym okresem dla rejestracji wieloletnich (MYR) był okres dwuletni, który stawił 62% wszystkich MYR w IV kwartale.

Całkowita liczba rejestracji nazw domen .eu wzrosła w 19 krajach z 28 krajów członkowskich UE. Polska, Grecja i Włochy osiągnęły wzrost przekraczający 5%.

Pełny raport można pobrać tutaj: http://link.eurid.eu/reports. Informacje o .eu i EURid

Domena .eu należy do jednej z najpopularniejszych domen najwyższego poziomu na świecie. Oferuje wspólną tożsamość w Internecie dla 500 milionów Europejczyków w 31 krajach.Od momentu pojawienia się domeny w sieci w 2005 roku zarejestrowano już ponad 3,9 mln adresów z końcówką .eu. Wiele firm oraz marek, używa adresu .eu ze względów praktycznych i aby podkreślić swoje europejskie pochodzenie oraz biznesowe ambicje.

EURid to organizacja non profit, która w wyniku przetargu, została powołana przez Komisję Europejską do zawiadywania domeną .eu najwyższego poziomu. EURid współpracuje z ponad 750 akredytowanymi rejestratorami i zapewnia wsparcie w 24 oficjalnych językach UE. Organizacja przykłada szczególną wagę do ochrony danych i od roku 2013 jest w posiadaniu certyfikatu bezpieczeństwa ISO27001 security standard. Jako organizacja zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego, EURid jest zarejestrowany we Wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). EURid ma siedzibę główną w Brukseli oraz biura regionalne w Pizie (Włochy), Pradze (Republika Czeska) i Sztokholmie (Szwecja).

Wind Mobile ustanawia kolejne rekordowe wyniki

WindMobile_0

Podczas konferencji internetowej, która miała miejsce 16 lutego 2015, Zarząd Wind Mobile SA zaprezentował wyniki Grupy za rok 2014, które już kolejny rok z rzędu prezentują dużą dynamikę wzrostową.

W roku 2014 Spółka prawie czterokrotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży, realizując rentowność EBITDA na poziomie 11 milionów, a zysk netto na poziomie 7 milionów złotych. Zarząd zwrócił szczególną uwagę na zmianę jakościową struktury sprzedaży i rosnący o 50% udział produktów własnych. Liderami tych wzrostów są przede wszystkim dwa nowe produkty przejęte wraz z Software Mind – iLumio, którego sprzedaż wzrosła o 50% i LiveBank, z dynamiką sprzedaży ponad 70%. Władze Spółki zapowiedziały, że oczekują jeszcze wyższych wzrostów w tych obszarach produktowych w roku 2015, co wynika zarówno z wejścia na rynki zagraniczne, jak i poszerzania rynku krajowego poprzez otwieranie nowych sektorów.

Ostatni rok pokazuje jak wiele dzieje się w sferze rozwoju naszych flagowych produktów: iLumio, LiveBanku oraz Ringback Tones. W 2014 roku mieliśmy wiele wdrożeń, wśród których najistotniejszymi są te dla największych instytucji finansowych, jak BZ WBK, należący do Grupy Santander, czy podpisanie umowy z Commerzbankiem. W przypadku iLumio bardzo ważne są zarówno wejście do największych grup hotelarskich, jak Hilton czy InterContinental Hotels Group, a także wkroczenie do nowego sektora, w którym są placówki medyczne, a który stanowi bardzo duży rynek. Usługa Ringback Tones w dalszym ciągu mocno się rozwija, a pozyskanie nowej grupy użytkowników, poprzez udostępnienie nowej aplikacji „Nie ma takiego numeru”, otwiera nowy obszar rynku. Rozwój tych produktów, tak jak często powtarzam, jest dla nas strategiczny – mając dobre produkty, uzyskujemy powtarzalne przychody i możemy skutecznie zdobywać rynki zagraniczne. Nawiązanie dużej ilości partnerstw na różnych rynkach zakłada skokowy wzrost sprzedaży, który z naszej firmy stworzy gracza globalnego. – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi, które zostaną, wraz z materiałami z konferencji, opublikowane na stronie internetowej www.windmobile.pl/inwestorzy.

Cieszy mnie, że nasze webcasty gromadzą tak wiele zainteresowanych osób, co nie byłoby możliwe w przypadku tradycyjnych konferencji – transmisję oglądało prawie 1,5 tysiąca osób. W tym roku przenosimy się na parkiet główny GPW, więc liczba osób zainteresowanych naszą spółką i uczestniczących w naszych spotkaniach zapewne wzrośnie.– dodaje Rafał Styczeń.

O grupie Wind Mobile S.A

Grupa Wind Mobile, w której skład wchodzi Wind Mobile SA oraz Software Mind SA, jest ekspertem w budowaniu wydajnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających klientom firmy uzyskanie przewagi rynkowej poprzez zwiększenie potencjału sprzedaży. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to między innymi:

LiveBank – wirtualny oddział banku, umożliwiający kontakt wideo z doradcami (Live Banking), zawieranie transakcji i natychmiastowe reagowanie na potrzeby klientów. Zaawansowane rozwiązanie, wypełniające lukę między internetem, a wizytą w placówce, jest liderem rynku wirtualnej bankowości na jednym z najbardziej rozwiniętych rynków bankowości on-line.

iLumio – zintegrowany system interaktywnej obsługi gości hotelowych, będący równocześnie centrum rozrywki, oferuje gościom atrakcyjne rozwiązania multimedialne i usługi cyfrowe, a hotelarzom efektywne zarządzanie sprzedażą oraz organizacją hotelu. Nowoczesność technologiczna iLumio stawia go w czołówce światowych rozwiązań. Produkt zdobywa 80% nowobudowanych hoteli 4/5* w Polsce.

Ringback Tones – wydajne i skalowalne platformy umożliwiające operatorom komórkowym oferowanie usługi halodzwonków, czyli muzyki, reklam lub informacji w miejscu sygnału oczekiwania na połączenie. Produkt One Ringback, jako pierwszy na świecie, umożliwia efektywną synergię uczestników rynku muzyki cyfrowej, przynosząc im wymierne korzyści.

Rozwiązania Software Mind zostały wielokrotnie docenione m.in. na FinovateFall w Nowym Jorku, EFMA Digital and Mobile Excellence czy European Business Awards. Spółka zatrudnia ponad 250 najwyższej klasy ekspertów i prowadzi wdrożenia na terenie Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, Ameryki Północnej oraz Australii.

Do grona klientów Software Mind zaliczają się m.in.:

– sektor bankowy: Grupa Raiffeisen, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank, Bank DnB NORD, Deutsche Bank PBC, BZ WBK, Bank Pocztowy, Bank BPH, SK Bank, BIZ Bank,

– sektor hotelarski: Hilton, Best Western, Puro, Arłamów, Mikołajki, Nosalowy Dwór, Grand Lubicz

– sektor telekomunikacyjny: T-Mobile, Orange, Polkomtel, P4, DIALOG Telecom, NETIA, UPC, BillBird, Nova (Islandia).

Grupa Gumułka: Wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika

97398bd86eb631f616e18c968dd69aba

Wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Prezydenckim projektem zmian w Ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie expressis verbis takiej zasady zajmował się dziś Sejm. Zgodnie z zasadą in dubio pro tributario w razie niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów podatkowych organ podatkowy powinien przyjąć interpretację na korzyść podatnika.

„Jeśli przepisy podatkowe są niejasne, to podatnik nie powinien za to ponosić odpowiedzialności. Teoretycznie taką zasadę można wyinterpretować z Konstytucji. W praktyce w wątpliwych sprawach organy podatkowe stosują jednak wykładnię profiskalną, czyli korzystną dla budżetu państwa. Wprowadzenie takiej zasady wprost do przepisów Ordynacji podatkowej, która po zmianie wyraźnie stałaby po stronie interesu podatnika jest więc niezwykle potrzebne” – ocenia Dariusz Orczykowski z Grupy Gumułka.

Potrzeba wprowadzenia zasad chroniących podatnika jest związana ze stosowaniem metody samoobliczenia podatku. Na podmiotach prawa innych niż organy podatkowe spoczywają obowiązki w zakresie znajomości prawa, przejawiające się w konieczności dostosowania swojego zachowania do brzmienia ustaw, a także wykonywania ich w procesie ustalania stanu faktycznego i jego subsumpcji do stanu prawnego oraz spełniania innych ciężarów instrumentalnych. Tym samym to na podatnika (płatnika) nałożony jest obowiązek analizy jego sytuacji prawnopodatkowej i prawidłowego obliczenia oraz odprowadzenia podatku. Ryzyko zachowania się niezgodnego z unormowaniami prawa podatkowego zostało zatem przerzucone na podatnika oraz płatnika, które to podmioty dokonują samoobliczenia podatku.

„Podatnik musi sam ocenić, czy w konkretnej sytuacji ma prawo do ulgi podatkowej albo czy może zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe dokonują jedynie kontroli prawidłowości dokonanego rozliczenia podatkowego. Ryzyko popełnienia błędu w interpretacji niejasnego prawa, a następnie dokonania odpowiedniej subsumpcji stanu faktycznego do określonej normy prawnej, obciąża zatem podatnika. ” – podkreśla Orczykowski.

Zasada in dubio pro tributario realizuje zatem podstawowe standardy demokratycznego państwa prawa, które mają szczególne znaczenie w odniesieniu do norm o charakterze ingerencyjnym. Zasady o podobnym znaczeniu pojawiają się bądź są postulowane w poszczególnych gałęziach prawa mających taki charakter (prawo karne, administracyjne). Jednakże na gruncie prawa podatkowego przede wszystkim ma ona stanowić gwarancję zapłaty przez podatnika właściwej kwoty podatku. Tym samym zasada in dubio pro tributario realizuje konstytucyjne zasady, zgodnie z którymi podatnik ma obowiązek zapłacić nie więcej, niż jest to wymagane przez prawo podatkowe, albowiem każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, w tym podatków, tylko w takim zakresie, w jakim wynika to z ustawy (art. 84 Konstytucji RP).

Prezydencki projekt zawiera także przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. W projekcie doprecyzowano przesłanki przerywające lub zawieszające bieg terminu przedawnienia oraz ustanowienia na 3 lata maksymalnego okresu o jaki może zostać przedłużony termin przedawnienia.

W projekcie znalazły się też regulacje dotyczące zakresu możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oraz fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej i zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych.

Studenci płacą legitymacjami z funkcją karty debetowej Getin Banku

studenci

Już blisko 23 tysiące studentów może korzystać z legitymacji z funkcją karty debetowej Getin Banku. Innowacyjne rozwiązanie oferuje 11 polskich uczelni współpracujących z Bankiem. Zakodowana na dokumencie funkcja karty płatniczej MasterCard Student aktywowana jest po założeniu rachunku Getin UP dla Studenta i podpisaniu umowy. Z nowych legitymacji korzystają już osoby, które w tym roku rozpoczęły naukę na wyższych uczelniach.

Legitymacje z funkcją karty płatniczej Getin Banku otrzymali studenci wybranych uczelni z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Lublina i Legnicy. Dzięki zakodowanej na dokumencie karcie debetowej MasterCard Student, za pomocą legitymacji mogą dokonywać transakcji zbliżeniowych, stykowych, płacić przez internet oraz korzystać z bankomatów sieci PlanetCash. W trosce o bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku, moduł związany z płatnościami jest całkowicie odseparowany od innych funkcji legitymacji. Getin Bank jako jedyny na rynku zastosował tak zaawansowane rozwiązanie technologiczne.

Projektowanie produktów i usług bankowych dla studentów to duże wyzwanie. Nowoczesne technologie
z powodzeniem zdominowały wiele dziedzin życia i zmieniły oczekiwania młodych Klientów wobec dostępnych na rynku rozwiązań finansowych. Wyposażenie legitymacji studenckiej w moduł związany z płatnościami to jedna z najnowszych innowacji Getin Banku. Młodzi ludzie chętnie korzystają z zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które znajdują praktyczne zastosowanie w codziennym życiu, dlatego widzimy duży potencjał w tym projekcie – mówi Maciej Szczechura, Członek Zarządu Getin Noble Banku.

W chwili wydania dokumentu funkcja płatnicza legitymacji jest nieaktywna. Aby zacząć z niej korzystać, należy założyć konto Getin UP dla Studenta i podpisać umowę z Bankiem. Klienci, którzy zdecydują się na rozwiązanie oferowane przez Getin Bank, mogą uzyskać dodatkowe korzyści. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego Bank rozpoczął akcję promocyjną „Pierwsze stypendium”, w ramach której nagradza studentów jednorazową premią w wysokości 100 zł. Pieniądze są przelewane na konto po dokonaniu pierwszej transakcji bezgotówkowej za pomocą legitymacji z funkcją karty płatniczej. Dodatkowo, Bank zwolni studenta z opłaty za prowadzenie rachunku i karty debetowej przez 5 lat od jej aktywacji.

Pożyczki on-line z dostawą do domu w ofercie Optima

phpcioowg

Firma Optima pożyczki wprowadziła nowy produkt finansowy – pożyczkę on-line dostarczaną bezpośrednio do domu klienta. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poszukujących szybkich i łatwych pożyczek gotówkowych, które można zrealizować przez internet.

Jak wynika z raportu e-Commerce 2014 Internet Standard, polscy konsumenci chętnie kupują w sieci, jednak prawie połowa ankietowanych (46%) wybiera płatność przy odbiorze. Większość konsumentów uznaje taki sposób opłacania zakupów za bardziej bezpieczny i pewny w porównaniu do płatności on-line. Konsumenci wolą płacić tradycyjnie, ponieważ mają poczucie, że ich pieniądze „nie krążą” w wirtualnej przestrzeni i trafiają bezpośrednio do właściwej osoby lub firmy.

Nowocześnie i tradycyjnie

Optima jako nowoczesna i elastyczna firma pożyczkowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, wśród których znajdują się zarówno osoby korzystające z pożyczek w tradycyjny sposób (czyli w placówce lub podczas spotkania z doradcą w domu), jak i przez internet.

– Wiemy, że wiele osób nadal z różnych względów obawia się realizowania przelewów elektronicznie, a w taki właśnie sposób pieniądze przesyła większość firm pożyczkowych działających na polskim rynku. W ofercie Optima dajemy klientom całkiem nowe rozwiązanie: łączymy tradycyjne przekazy pieniężne do ręki z wygodą, jaką daje załatwienie formalności przez internet. Naszą pożyczkę można łatwo wziąć on-line, a odebrać w domu. – mówi Karol Sadowski, ekspert Optima.

Bezpieczeństwo to podstawa

Rosnąca popularność szybkich pożyczek gotówkowych sprawia, że interesuje się nimi coraz więcej osób. Jednak, aby odpowiedzialnie wybrać instytucję pożyczkową, należy zwracać uwagę nie tylko na elastyczność oferty, ale przede wszystkim na wiarygodność i zaufanie.

W okresie przedświątecznym szukamy dodatkowych źródeł finansowania, w co idealnie wpisuje się najnowsza oferta Optima. Pieniądze trafiają prosto do rąk własnych pożyczkobiorcy pod wskazany adres i pomagają zorganizować wymarzone święta.

Aby wziąść pożyczkę, wystarczy wypełnić formularz.

Wyższy kredyt gotówkowy domeną młodych

kredyt-dla-mlodych

Ponad połowa Polaków skorzystała już z oferty kredytów gotówkowych. Najwięcej, bo aż 60 proc. osób zdecydowało się na zaciągnięcie zobowiązania mniejszego niż 10 tys. zł. Większe kwoty chętniej pożyczają ludzie młodzi, w grupie wiekowej od 25 do 34 lat oraz wykształceni mieszkańcy największych miast. Mężczyźni, częściej niż kobiety, wybierają kredyty o wyższej wartości. To wnioski z badania „Zachowania finansowe Polaków” przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Getin Banku.

Ankietowani w badaniu Millward Brown zostali poproszeni o wskazanie najwyższej zaciągniętej kwoty kredytu gotówkowego. Okazało się, że większość osób (60 proc.), które kiedykolwiek zdecydowały się na tę formę finansowania, wybiera zobowiązanie w kwocie nieprzekraczającej 10 tys. zł. Ostrożniejsze są kobiety – 53 proc. z nich zadeklarowało, że maksymalnie pożyczyło od banku nie więcej niż 5 tys. zł. Większe kwoty chętniej pożyczają mężczyźni, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy największych miast. 26 proc. respondentów między 25 a 34 rokiem życia przyznało, że wzięło kredyt w kwocie do 20 tys. zł. W grupie wiekowej od 35 do 44 lat podobny odsetek osób (21 proc.) zaciągnął zobowiązanie o wartości
do 50 tys. zł.

– Wyniki badania pokazują popularność kredytu gotówkowego jako formy finansowania różnego rodzaju planów i realizacji bieżących potrzeb. Z doświadczenia wiemy jednak, że jest to produkt cieszący się największym zainteresowaniem klientów w miesiącach, kiedy zwyczajowo wydajemy więcej pieniędzy. Dlatego w sezonie urlopowym czy okresie przedświątecznym banki często wprowadzają do oferty promocje, w ramach których możemy uzyskać kredyt na atrakcyjniejszych warunkach. Może to być na przykład niższe oprocentowanie lub prowizja czy też dłuższy okres spłaty – mówi Katarzyna Bajor z Biura Kredytów Detalicznych, Getin Noble Bank.

Badanie „Zachowania finansowe Polaków” zostało przeprowadzone na zlecenie Getin Banku przez Instytut Millward Brown we wrześniu 2014 r. na ogólnopolskiej, kwotowo-losowej, reprezentatywnej próbie dla osób w wieku 18+ przy użyciu metodologii CATI. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ich sposobów oszczędzania, kont osobistych oraz kredytów gotówkowych. Wyniki badania były publikowane w cyklicznych komunikatach, które można znaleźć na stronie www.getinbank.pl

Zarabiaj na polecaniu konta przez aplikację mobilną Meritum Banku

Close up of a businessman using mobile smart phone

Osoby korzystające z aplikacji Meritum Bank Mobilny mogą za jej pośrednictwem polecać swoim znajomym konta osobiste i firmowe. W ramach programu rekomendacyjnego „Przejdź do Meritum”, za każde skuteczne polecenie konta otrzymają 70 zł.

Zarabiać na polecaniu konta w Meritum Banku może każdy jego posiadacz, który zarejestruje się w programie. Rejestracja jest możliwa nie tylko na stronie www.przejdzdomeritum.pl, ale również przez aplikację mobilną. Za pośrednictwem aplikacji można także w bardzo prosty sposób wysłać rekomendację do znajomych, którzy otrzymają ją mailem lub sms’em.

– Mobilny dostęp do programu rekomendacyjnego to kolejne udogodnienie dla klientów, którzy preferują bankowanie przez smartfony, a także potwierdzenie, że ciągle rozwijamy naszą aplikację mobilną. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której rozmawiając ze znajomymi o usługach bankowych chcemy od razu wysłać im rekomendację dotyczącą polecanego konta, by nie musieć się tym zajmować po powrocie do domu czy biura – mówi Małgorzata Adamczyk, dyrektor departamentu bankowości internetowej Meritum Banku. –Programy rekomendacyjne to dobry sposób na pozyskanie dodatkowych przychodów lub oszczędności, szczególnie dla osób aktywnie poszukujących okazji. Dzięki nim możemy „zarobić” lub uzyskać zniżki na usługi, z których na bieżąco korzystamy, polecając te usługi swoim znajomym – dodaje.

Bank przyzna osobie rekomendującej nagrodę w wysokości 70 zł, gdy znajomy tej osoby otworzy konto i w ciągu 60 dni dokona kartą debetową operacji bezgotówkowych o wartości min. 300 zł.

Oferowane przez Meritum Bank Proste Konto Osobiste to jeden z niewielu na rynku rachunków osobistych, który prowadzony jest bezwarunkowo bezpłatnie. Bank nie pobiera opłat za wydanie i korzystanie z karty debetowej, przelewy internetowe (poza natychmiastowymi) oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Aby cieszyć się brakiem opłat, klienci nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków, takich jak wpływy na konto w określonej wysokości, czy też minimalna liczba bądź wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową.

Aplikacja Meritum Bank Mobilny umożliwia klientom pełny dostęp do ich finansów, w tym sprawne przełączanie się między profilem firmowym i osobistym, bez potrzeby odrębnego logowania. Zapewnia ona pełną paletę transakcji, które mogą być zlecane za pomocą telefonu. Klient indywidualny oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może również za jej pośrednictwem, w pełni mobilnie, założyć rachunek bankowy, nawet w 15 minut.

Aplikację można pobrać z Google Play oraz App Store. Jest ona dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm korzystających ze smartfonów z systemem operacyjnym Android (wersja 2.3 i wyższe) lub iOS (wersja 5 i wyższe).

Jesienne porządki w portfelu – Jak oszczędzać w okresie wzmożonych wydatków?

oszczedzanie

Pod względem finansowym jesień to trudny czas dla naszych gospodarstwach domowych. Wzrastają rachunki za ogrzewanie i elektryczność, ale również pojawiają się dodatkowe, sezonowe wydatki związane z zakupem ciepłej kurtki, butów czy płaszcza. Nagromadzenie dodatkowych wydatków wymaga umiejętności dobrego planowania domowego budżetu, a także oszczędzania. Jeśli jednak musimy skorzystać z kredytu czy pożyczki, to warto najpierw poznać swoją sytuację w BIG i skorzystać z usługi automonitoringu, który oferuje Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

W skali całego roku koszty utrzymania domu czy mieszkania sięgają 19,6% średnich wydatków gospodarstwa domowego – tak wynika z badań Eurostatu*. Przy czym opłaty za elektryczność, gaz i inne paliwa wykorzystywane m.in. do ogrzewania mieszkań, to aż 9,7 % wszystkich kosztów. Warto pamiętać, że wysokość rachunków za elektryczność i ogrzewanie nie jest równomiernie rozłożona w skali roku. Do tego w okresie jesienno-zimowym pojawiają się inne sezonowe wydatki, takie jak zakup cieplejszych ubrań, opon zimowych czy wydatki związane z organizacją świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i ferii zimowych. Jak zatem przygotować się na wzrost kosztów? Warto systematycznie odkładać pieniądze. Z okazji Dnia Oszczędzania, który jest obchodzony 30 października, podpowiadamy, jak skutecznie sobie z tym radzić.

Planuj z wyprzedzeniem

Zwiększone wydatki w okresie jesienno-zimowym nie są zaskoczeniem, dlatego warto je zaplanować i już wcześniej uwzględnić w budżecie. Odkładaj regularnie dodatkowe środki w miesiącach, gdy bieżące rachunki są niższe, a zaoszczędzone pieniądze umieszczaj na lokatach. Warto też przeanalizować wydatki na prąd i ogrzewanie w skali całego roku i nawet szacunkowo wyliczyć, jak wysokie opłaty będziemy ponosić w okresie jesienno-zimowym. Inne wydatki też są ważne. Nie zostawiaj zakupu kurtki czy butów zimowych na ostatnią chwilę. Na początku sezonu są one najdroższe. Warto pomyśleć o tego typu zakupach dużo wcześniej, np. gdy na wyprzedażach kończących poprzedni sezon ceny są bardziej przystępne.

Oszczędzaj przez dobre nawyki

Oprócz wygospodarowania dodatkowych środków, warto również zadbać o zminimalizowanie wysokości rachunków i kosztów utrzymania. Czasem zmiana prostych nawyków może spowodować, że nasze wydatki zmniejszą się o kilka, a nawet kilkadziesiąt złotych.

Przygotuj swój dom lub mieszkanie na zimę. Zadbaj, aby ciepło nie uciekało z Twojego domu. Odpowiednia izolacja, szczelne okna, to już połowa sukcesu. Sprawdź, czy grzejniki nie są zasłonięte np. meblami. Wietrz pomieszczenia szybko, ale efektywnie, nie zostawiając uchylonych okien na długo.

Płać tylko za to, co zużywasz. Zastanów się, czy na pewno potrzebne Ci zapalone światło we wszystkich pokojach naraz oraz czy kaloryfery muszą pozostać odkręcone, kiedy wychodzisz z domu na cały dzień. Kiedy już wypracujesz sobie proste nawyki, jak np. gaszenie światła czy przykręcanie grzejników w pomieszczeniach, w których nikogo nie ma, to na pewno ograniczysz wydatki.
Porównuj ceny. Sprawdź, czy inny dostawca usług nie ma dla Ciebie korzystniejszej oferty. Różnica w cenach jednostkowych między dostawcami prądu czy gazu często jest zauważalna, co zwłaszcza w perspektywie całego roku może dać nam spore oszczędności.

Opłacaj rachunki w terminie

Zwlekanie z opłatami za bieżące rachunki nie jest dobrym rozwiązaniem. Przesunięcie płatności w czasie może doprowadzić do rozregulowania całego budżetu, co w kolejnych miesiącach może skutkować trudnościami w wygospodarowaniu pieniędzy na dodatkowe opłaty.

– Brak terminowej płatności nawet za jeden rachunek za prąd czy telefon może doprowadzić do tego, że zostaniemy zgłoszeni przez wierzyciela do biura informacji gospodarczej, takiego jak Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Wystarczy, że suma zadłużenia przekroczy 200 złotych, a od terminu płatności minie 60 dni. Jeśli nie uregulujemy zaległej należności nawet po otrzymaniu wezwania do zapłaty, to wierzyciel może dopisać negatywne informacje gospodarcze do BIGu. Dlatego, jeśli zdarzają się nam okresy, w których zalegamy z płatnościami, warto na bieżąco kontrolować, jakie informacje na nasz temat znajdują się w rejestrze i czy nie zagrażają naszej wiarygodności finansowej – mówi Jacek Bajerski, dyrektor ds. operacji i rozwoju Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – W Rejestrze Dłużników ERIF gromadzone są również pozytywne informacje, które stanowią potwierdzenie rzetelności płatniczej osób regularnie opłacających swoje rachunki. Trzeba pamiętać, że nie tylko instytucje bankowe sprawdzają wypłacalność kredytobiorców w Rejestrze. Bardzo często o dane proszą również usługodawcy np. operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy telewizji czy Internetu. W ten sposób sprawdzają wiarygodność płatniczą przyszłych klientów jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczenie usług – dodaje.

Włącz usługę automonitoringu w promocyjne cenie

Dane na temat konsumentów znajdujące się w Rejestrze Dłużników ERIF mogą ulegać zmianom – są one dopisywane, aktualizowane lub usuwane. Od momentu włączenia usługi automonitoringu, będziemy mailowo informowani o każdej zmianie dotyczącej naszych danych. Dzięki temu zyskujemy pewność, że mamy najbardziej aktualną wiedzę dotyczą informacji o nas. Automatyczne powiadomienie jest wysyłane m.in. wtedy, gdy ktoś dopisze do Rejestru informację gospodarczą na nasz temat bądź zaktualizuje dane, które już się w nim znajdują. Wiadomość otrzymamy także wówczas, gdy bank, instytucja pożyczkowa czy jakikolwiek usługodawca (np. dostawca telefonii stacjonarnej, komórkowej, telewizji kablowej, cyfrowej czy Internetu) będzie pytał o nas w Rejestrze.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. przygotował jesienną promocję, w której opłata za uruchomienie usługi automonitoringu wynosi jedynie 4,99 złotych brutto. Promocja będzie obowiązywać od 13 listopada do 21 grudnia 2014 roku, a więcej informacji znajdziemy na www.infoKonsument.pl. Włączenie usługi automonitoringu pozwala na pobieranie raportów z informacjami na własny temat bezpłatnie i w nieograniczonej ilości przez cały okres trwania usługi (12 miesięcy). Usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy pod warunkiem wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem.

Konto dla studenta – jak wybrać najlepszą ofertę?

student

Jednym z pierwszych kroków na drodze ku samodzielności każdego młodego człowieka jest założenie konta w banku. Obecnie praktycznie każdy bank oferuje specjalne warunki dla studenta. Eksperci z portalu Zafinansowani.pl analizują wszystkie „za” i „przeciw”, by wybrać konto, które najlepiej pomoże zarządzać studenckim budżetem.

Analizując oferty różnych banków, trzeba zastanowić się w jakim celu będziemy używać konta i co jest dla nas najważniejsze: darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów, bezpłatne i szybkie przelewy z kont rodziców, zniżki i rabaty lub zwrot części wydatków przy płatności kartą? A może oryginalna karta płatnicza z wybranym przez siebie zdjęciem?
Myśl długoterminowo

Zakładając konto studenckie powinniśmy myśleć długoterminowo i nie kierować się wyłącznie okresową promocją oferowaną przez bank. Być może to konto będzie nam służyć przez lata, a w tym samym banku weźmiemy kredyt i założymy lokatę. Często posiadając konto przez kilka lat w jednej instytucji finansowej, możemy starać się o lepsze warunki kredytu lub pożyczki.
Kiedy nie płacić za kartę płatniczą?

Szczególną uwagę należy również zwrócić na opłaty związane z kartą płatniczą. – Konta studenckie zazwyczaj są bezpłatne, natomiast często należy spełnić określone warunki, aby być zwolnionym z opłaty za kartę płatniczą, np. regularne wpływy na konto lub transakcje kartą. Ważne jest również, czy karta umożliwia dokonywanie płatności za zakupy w Internecie oraz czy takie transakcje wliczane są do kwoty transakcji zwalniających z opłaty za kartę – dodaje Anna Śmigas, z Departamentu Rachunków, Płatności i Kart ING Banku Śląskiego, ekspert portalu Zafinansowani.pl. Płacąc kartą za zakupy można również uzyskać dodatkowe rabaty lub wziąć udział w loterii. Dlatego warto na bieżąco

Darmowe wypłaty z bankomatów to kolejny ważny punkt, szczególnie istotny dla osób aktywnych. Nieograniczoną liczbę bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów bez spełnienia dodatkowych warunków oferuje niewiele banków. Eksperci z portalu Zafinansowani.pl radzą również, by zastanowić się, jak często będziemy wypłacać pieniądze z obcych bankomatów, np. Euronetu, aby w przyszłości w takich momentach nie przepłacać. Pamiętajmy również o usłudze cashback, dzięki której w niektórych punktach handlowo-usługowych możemy wypłacić gotówkę, unikając prowizji.

Studentom, którzy korzystają jeszcze z finansowego wsparcia rodziców wygodnie może być posiadać konto w tym samym banku co oni. W takim przypadku będą otrzymywać pieniądze natychmiast po wykonaniu przez rodziców przelewu, ponieważ transakcje wewnątrz banku są zazwyczaj realizowane w czasie rzeczywistym.
Dodatkowe profity

Niektóre konta pozwalają na zwrot części wydatków zapłaconych kartą. Dla studentów liczących każdy grosz to dobra okazja na dodatkowy zastrzyk pieniędzy. – Spełniając określone warunki, m.in. regularne wpływy na konto lub transakcje kartą w wybranych miejscach, możemy na koniec miesiąca otrzymać premię lub zwrot części kwoty wydanej za zakupy przy użyciu karty, nawet do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. To niewątpliwie atrakcyjna oferta dla studentów poszukujących dodatkowych środków – mówi Anna Śmigas, ekspert portalu Zafinansowani.pl.

Banki często dają także możliwość skorzystania z limitu w koncie oraz programów rabatowych np. w sklepach czy szkołach językowych. Dodatkowe profity można też uzyskać polecając rachunek swoim znajomym i spełniając określone warunki aktywności.

Bankowość mobilna to podstawa

Student, który jest ciągle w ruchu i nie chce tracić czasu na wizyty w oddziale powinien także szczególnie zwrócić uwagę na dostęp do bankowości internetowej i mobilnej. Dzięki temu zawsze i wszędzie sprawdzi stan konta, czy zrobi przelew.

Dodatkową zaletą kont studenckich są narzędzia, które umożliwiają zarządzanie budżetem i comiesięcznymi wydatkami, np. w ING Banku Śląskim jest to Finansometr – przejrzysty system do zarządzania finansami osobistymi, dostępny w ramach systemu bankowości internetowej ING BankOnLine. Aplikacja ta pomaga zarządzać swoimi wydatkami, dzięki czemu można łatwo ocenić, na co przeznaczamy co miesiąc nasze pieniądze. Wpływy i wydatki prezentowane są na kolorowych wykresach, które jasno pokazują obraz studenckich finansów.

Wybierając konto studenckie, należy zapoznać się z opłatami i informacjami kryjącymi się w umowie oraz sprawdzić wszystkie szczegóły związane z prowadzeniem takiego konta. Dzięki temu raz dobrze wybrane konto może służyć nam jeszcze długo po zakończeniu studiów.

Zafinansowani.pl
Portal edukacyjny Zafinansowani.pl został uruchomiony przez ING Bank Śląski. Serwis w jasny i przystępny sposób prezentuje zagadnienia dotyczące finansów. Eksperci banku oraz zewnętrzni specjaliści podpowiadają internautom jak w praktyce rozsądnie zarządzać swoimi pieniędzmi i poruszać się po świecie codziennych finansów.