Wyższy kredyt gotówkowy domeną młodych

Wyższy kredyt gotówkowy domeną młodych

kredyt-dla-mlodych

Ponad połowa Polaków skorzystała już z oferty kredytów gotówkowych. Najwięcej, bo aż 60 proc. osób zdecydowało się na zaciągnięcie zobowiązania mniejszego niż 10 tys. zł. Większe kwoty chętniej pożyczają ludzie młodzi, w grupie wiekowej od 25 do 34 lat oraz wykształceni mieszkańcy największych miast. Mężczyźni, częściej niż kobiety, wybierają kredyty o wyższej wartości. To wnioski z badania „Zachowania finansowe Polaków” przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Getin Banku.

Ankietowani w badaniu Millward Brown zostali poproszeni o wskazanie najwyższej zaciągniętej kwoty kredytu gotówkowego. Okazało się, że większość osób (60 proc.), które kiedykolwiek zdecydowały się na tę formę finansowania, wybiera zobowiązanie w kwocie nieprzekraczającej 10 tys. zł. Ostrożniejsze są kobiety – 53 proc. z nich zadeklarowało, że maksymalnie pożyczyło od banku nie więcej niż 5 tys. zł. Większe kwoty chętniej pożyczają mężczyźni, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy największych miast. 26 proc. respondentów między 25 a 34 rokiem życia przyznało, że wzięło kredyt w kwocie do 20 tys. zł. W grupie wiekowej od 35 do 44 lat podobny odsetek osób (21 proc.) zaciągnął zobowiązanie o wartości
do 50 tys. zł.

– Wyniki badania pokazują popularność kredytu gotówkowego jako formy finansowania różnego rodzaju planów i realizacji bieżących potrzeb. Z doświadczenia wiemy jednak, że jest to produkt cieszący się największym zainteresowaniem klientów w miesiącach, kiedy zwyczajowo wydajemy więcej pieniędzy. Dlatego w sezonie urlopowym czy okresie przedświątecznym banki często wprowadzają do oferty promocje, w ramach których możemy uzyskać kredyt na atrakcyjniejszych warunkach. Może to być na przykład niższe oprocentowanie lub prowizja czy też dłuższy okres spłaty – mówi Katarzyna Bajor z Biura Kredytów Detalicznych, Getin Noble Bank.

Badanie „Zachowania finansowe Polaków” zostało przeprowadzone na zlecenie Getin Banku przez Instytut Millward Brown we wrześniu 2014 r. na ogólnopolskiej, kwotowo-losowej, reprezentatywnej próbie dla osób w wieku 18+ przy użyciu metodologii CATI. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ich sposobów oszczędzania, kont osobistych oraz kredytów gotówkowych. Wyniki badania były publikowane w cyklicznych komunikatach, które można znaleźć na stronie www.getinbank.pl

Dodaj komentarz