Miesiąc: styczeń 2015

Grupa Gumułka: Wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika

97398bd86eb631f616e18c968dd69aba

Wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Prezydenckim projektem zmian w Ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie expressis verbis takiej zasady zajmował się dziś Sejm. Zgodnie z zasadą in dubio pro tributario w razie niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów podatkowych organ podatkowy powinien przyjąć interpretację na korzyść podatnika.

„Jeśli przepisy podatkowe są niejasne, to podatnik nie powinien za to ponosić odpowiedzialności. Teoretycznie taką zasadę można wyinterpretować z Konstytucji. W praktyce w wątpliwych sprawach organy podatkowe stosują jednak wykładnię profiskalną, czyli korzystną dla budżetu państwa. Wprowadzenie takiej zasady wprost do przepisów Ordynacji podatkowej, która po zmianie wyraźnie stałaby po stronie interesu podatnika jest więc niezwykle potrzebne” – ocenia Dariusz Orczykowski z Grupy Gumułka.

Potrzeba wprowadzenia zasad chroniących podatnika jest związana ze stosowaniem metody samoobliczenia podatku. Na podmiotach prawa innych niż organy podatkowe spoczywają obowiązki w zakresie znajomości prawa, przejawiające się w konieczności dostosowania swojego zachowania do brzmienia ustaw, a także wykonywania ich w procesie ustalania stanu faktycznego i jego subsumpcji do stanu prawnego oraz spełniania innych ciężarów instrumentalnych. Tym samym to na podatnika (płatnika) nałożony jest obowiązek analizy jego sytuacji prawnopodatkowej i prawidłowego obliczenia oraz odprowadzenia podatku. Ryzyko zachowania się niezgodnego z unormowaniami prawa podatkowego zostało zatem przerzucone na podatnika oraz płatnika, które to podmioty dokonują samoobliczenia podatku.

„Podatnik musi sam ocenić, czy w konkretnej sytuacji ma prawo do ulgi podatkowej albo czy może zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe dokonują jedynie kontroli prawidłowości dokonanego rozliczenia podatkowego. Ryzyko popełnienia błędu w interpretacji niejasnego prawa, a następnie dokonania odpowiedniej subsumpcji stanu faktycznego do określonej normy prawnej, obciąża zatem podatnika. ” – podkreśla Orczykowski.

Zasada in dubio pro tributario realizuje zatem podstawowe standardy demokratycznego państwa prawa, które mają szczególne znaczenie w odniesieniu do norm o charakterze ingerencyjnym. Zasady o podobnym znaczeniu pojawiają się bądź są postulowane w poszczególnych gałęziach prawa mających taki charakter (prawo karne, administracyjne). Jednakże na gruncie prawa podatkowego przede wszystkim ma ona stanowić gwarancję zapłaty przez podatnika właściwej kwoty podatku. Tym samym zasada in dubio pro tributario realizuje konstytucyjne zasady, zgodnie z którymi podatnik ma obowiązek zapłacić nie więcej, niż jest to wymagane przez prawo podatkowe, albowiem każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, w tym podatków, tylko w takim zakresie, w jakim wynika to z ustawy (art. 84 Konstytucji RP).

Prezydencki projekt zawiera także przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. W projekcie doprecyzowano przesłanki przerywające lub zawieszające bieg terminu przedawnienia oraz ustanowienia na 3 lata maksymalnego okresu o jaki może zostać przedłużony termin przedawnienia.

W projekcie znalazły się też regulacje dotyczące zakresu możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oraz fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej i zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych.

Nowy samochód na nowy rok – najtaniej w Getin Banku

1345909

Getin Bank znalazł się na pierwszym miejscu styczniowego rankingu najlepszych kredytów samochodowych, rozpoczynając już kolejny rok na pozycji lidera klasyfikacji. W zestawieniu przygotowanym przez analityków portalu Totalmoney.pl, przedstawiono najbardziej atrakcyjne oferty finansowania zakupu nowego oraz używanego auta. Dzięki niskiemu oprocentowaniu Getin Bank zwyciężył w obydwu kategoriach.
Styczniowe wyprzedaże roczników oraz liczne promocje na wybrane modele samochodów zachęcają do zakupu nowego auta. Poszukując najlepszej oferty warto jednak przyjrzeć się nie tylko rabatom poszczególnych marek motoryzacyjnych, ale także dostępnym opcjom finansowania pojazdów. W najnowszym zestawieniu kredytów samochodowych Totalmoney.pl, analitycy portalu porównali oferty kredytów na zakup nowego oraz używanego samochodu o wartości 45 tys. zł przy wkładzie własnym 9 tys. zł. Najlepszą ofertę, a tym samym najniższy koszt kredytu, zaoferował Getin Bank, który został zwycięzcą klasyfikacji.
Przedstawione w rankingu opcje finansowania oraz ich warunki przygotowano w oparciu o założenie, że o kredyt stara się singiel otrzymujący miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 856 zł netto z tytułu umowy o pracę. Decyduje się on na kredyt z czteroletnim okresem spłaty. Jednocześnie nie ma żadnych innych zobowiązań kredytowych, w tym także karty kredytowej. Dodatkowo, w przypadku zestawienia najlepszych opcji finansowania zakupu auta używanego, autorzy przyjęli, że kupowany samochód został wyprodukowany w 2011 r.
Miejsce Getin Banku w czołówce rankingu najlepszych kredytów samochodowych to przede wszystkim zasługa atrakcyjnych warunków finansowania. Lider klasyfikacji proponuje jednak Klientom nie tylko niskie oprocentowanie, ale także szeroką gamę elastycznych rozwiązań, w tym np. „Gotówkę na samochód”, czyli produkt dla osób, które chcą sfinansować zakup wymarzonego samochodu bez zbędnych formalności
i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.
Pełna oferta kredytów samochodowych Getin Banku jest dostępna na stronie www.getinbank.pl. Więcej informacji oraz pełne wyniku rankingu można znaleźć tutaj.

LiveBank – wirtualny oddział rusza w Banku Zachodnim WBK

9bf9dae3c83de

Software Mind SA, spółka grupy Wind Mobile SA, zakończyła sukcesem wdrożenie systemu digital banking w Banku Zachodnim WBK – jednym z największych banków w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, należącym do grupy Santander.

Przedmiotem wdrożenia była innowacyjna platforma LiveBank, która po raz pierwszy została udostępniona także na urządzenia mobilne zarówno w wersji tabletowej, jak również na smartfony. W chwili obecnej dotyczy to urządzeń z systemami operacyjnymi Android, a w najbliższych dniach również iOS. W kolejnym etapie przedmiotem wdrożenia będzie aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem Windows Phone. Dla klientów Banku Zachodniego WBK oznacza to dostęp do zupełnie nowych kanałów obsługowych oraz zdecydowanie łatwiejsze korzystanie z usług oferowanych przez Bank, szczególnie w przypadku urządzeń mobilnych. Dzięki integracji LiveBank z bankowością internetową i mobilną, klienci Banku otrzymali w pełni transakcyjne narzędzie, które w przyszłości pozwoli im przeprowadzać nawet najbardziej skomplikowane operacje bankowe bez konieczności odwiedzenia placówki bankowej. Oprócz platformy, Software Mind zapewnił pełne doradztwo w zakresie usability i userexperience w wersji mobilnej oraz webowej, oraz stworzył nowoczesne stanowiska pracy dla konsultantów pracujących w trybie wideo.

„LiveBank to unikalna platforma, stworzona przez Software Mind, która wypełnia lukę między oddziałem banku, a kanałem internetowym. Tworzymy tym samym wirtualny oddział, który może oferować te same usługi co oddział tradycyjny, ale w połączeniu z mobilną łatwością obsługi. Co warte podkreślenia, dzięki nowej aplikacji, dostęp do platformy LiveBank jest także możliwy z urządzeń mobilnych takich jak tablety, czy smartfony. Jestem przekonany, że przyszłość branży bankowej leży w rozwiązaniach typu LiveBank, pozwalających znacząco ograniczyć koszty związane z obsługą oddziałów fizycznych. Zainteresowanie rynku jest bardzo duże. Prowadzimy rozmowy o wdrożeniu platformy nie tylko na rynkach Europejskich, ale także Bliskiego Wschodu” – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Software Mind i Wind Mobile.

LiveBank jest nowoczesną, unikalną platformą bankową pozwalającą stworzyć wirtualne kanały sprzedaży oraz obsługi klienta z wykorzystaniem transmisji video i współdzielenia pulpitu. Umożliwia ona również konsultantom interaktywną prezentację oferty i usług banków w czasie rzeczywistym. Dzięki mechanizmom uwierzytelniania i autoryzacji, platforma gwarantuje również pełne wsparcie realizowanych transakcji bankowych w wirtualnych oddziałach. Bardzo przydatną funkcją LiveBank jest możliwość tworzenia wideokonferencji „1+2”, która umożliwia klientowi jednoczesny kontakt ze swoim doradcą bankowym, jak i ekspertem w danej dziedzinie, np. maklerem. Co warte podkreślenia, ekrany interaktywne pozwalają każdej ze stron modyfikować parametry produktu, a efekty zmian są natychmiast widoczne zarówno dla klienta, jak i dla doradcy. Dzięki oferowanym funkcjonalnościom możliwe jest oferowanie najzamożniejszym klientom obsługi klasy VIP, za ułamek kosztów tradycyjnych usług.

„Cieszymy się, że dzięki LiveBank ponad 3,5 miliona klientów Banku Zachodniego WBK, trzeciego co do wielkości banku w Polsce, pozna rewolucyjną zmianę w korzystaniu z usług bankowości elektronicznej. Bank Zachodni WBK to bank, który niezwykle dynamicznie wprowadza nowoczesne rozwiązania IT i szeroko udostępnia swoim klientom najnowocześniejsze kanały kontaktu. Do tej pory w tym Banku istniał szereg usług i produktów, z których skorzystać można było wyłącznie w placówkach banku. Teraz dzięki platformie LiveBank, klienci Banku Zachodniego WBK uzyskają dostęp do wirtualnego oddziału bankowego, za pośrednictwem wygodnego serwisu internetowego i nowoczesnych narzędzi komunikacji. Co warte podkreślenia, dzięki nowej aplikacji, dostęp do platformy LiveBank będzie od dzisiaj możliwy także z urządzeń mobilnych, takich jak tablety czy smartfony” – mówi Grzegorz Młynarczyk, Wiceprezes Zarządu Software Mind i Wind Mobile.

O Software Mind SA

Grupa Wind Mobile, w której skład wchodzi Software Mind SA, jest ekspertem w budowaniu wydajnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających klientom firmy uzyskanie przewagi rynkowej poprzez zwiększenie potencjału sprzedaży. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to między innymi:

LiveBank – wirtualny oddział banku, umożliwiający kontakt wideo z doradcami (Live Banking), zawieranie transakcji i natychmiastowe reagowanie na potrzeby klientów. Zaawansowane rozwiązanie, wypełniające lukę między internetem, a wizytą w placówce, jest liderem rynku wirtualnej bankowości na jednym z najbardziej rozwiniętych rynków bankowości on-line.

iLumio – zintegrowany system interaktywnej obsługi gości hotelowych, będący równocześnie centrum rozrywki, oferuje gościom atrakcyjne rozwiązania multimedialne i usługi cyfrowe, a hotelarzom efektywne zarządzanie sprzedażą oraz organizacją hotelu. Nowoczesność technologiczna iLumio stawia go w czołówce światowych rozwiązań. Produkt zdobywa 80% nowobudowanych hoteli 4/5* w Polsce.

RingbackTones – wydajne i skalowalne platformy umożliwiające operatorom komórkowym oferowanie usługi halodzwonków, czyli muzyki, reklam lub informacji w miejscu sygnału oczekiwania na połączenie. Produkt One Ringback, jako pierwszy na świecie, umożliwia efektywną synergię uczestników rynku muzyki cyfrowej, przynosząc im wymierne korzyści.

Rozwiązania Software Mind zostały wielokrotnie docenione m.in. na FinovateFall w Nowym Jorku, EFMA Digital and Mobile Excellence czy European Business Awards. Spółka zatrudnia ponad 250 najwyższej klasy ekspertów i prowadzi wdrożenia na terenie Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, Ameryki Północnej oraz Australii.

Bezpieczne korzystanie z karty

karta-platnicza

Dużą popularnością cieszy się bezgotówkowa forma płatności- płacimy w sklepie stacjonarnym, robimy zakupy w sieci, wypłacamy gotówkę z bankomatu. korzystanie z karty uchodzi za bezpieczne, jednakże istnieje ryzyko kradzieży karty bądź kradzieży naszych danych. Jak ustrzec się przed nieszczęściem i w pełni bezpiecznie użytkować z płatności gotówką elektroniczną?

Używanie karty uważane jest za bezpieczniejsze niż posługiwanie się gotówką, należy jednak zachować pewne środki ostrożności. Po pierwsze musimy zapamiętać PIN bez jego zapisywania. Nigdy nie wiadomo kto mógłby uzyskać nasze dane. Wymyślając kod, nie sugeruj się datą urodzenia ani prostymi sekwencjami- najlepiej by było, gdyby numer był w pełni losowy.

Karta służy nam także do wypłacania gotówki z bankomatu. Przestępcy wymyślają coraz to nowe sposoby kradzieży danych i montują nakładki kopiujące numery PIN i paski magnetyczne kart. Przed skorzystaniem z bankomatu przyjrzyj się maszynie z bliska, sprawdź czy klawiatura nie dostaje od blatu lub czytnik kart nie został zamieniony.

Czasami korzystamy z karty płacąc za zakupy w sklepie. Sprzedawca ma obowiązek posługiwać się naszą kartą i terminalem w tym samym pomieszczeniu. Jeżeli tłumaczy się on popsuty terminalem i chce wyjść do innego pomieszczenia, to bez wahania idź za nim- masz do tego pełne prawo. Nieuczciwy sprzedawca może np. skopiować kartę i dokonać na nas koszt zakupów online.

Karta płatnicza wiąże się także z zakupami online. Rób zakupy w sklepach o dobrej opinii oraz korzystających z popularnych serwisów transakcyjnych, takich jak PayU lub PayPal. Jeżeli chcesz się zalogować przyjrzyj się szyfrowaniu połączenia. Logowanie jest bezpieczne, jeżeli przy pasku z adresem strony widnieje zamknięta kłódka, a adres strony zaczyna się przedrostkiem https.

Zachowanie odpowiednich środków ostrożności uchroni nas przed większością sytuacji ryzykownych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu karty płatniczej i konta. Na nieszczęście ryzyko pozostanie zawsze- jeżeli jednak spotka nas nieszczęście, pozostaje nam zgłosić sprawę bankowi lub policji oraz zastrzeżenie karty.